Red Hat JBoss Fuse Rapid Track

Red Hat® JBoss® Fuse Rapid Track, Java™ geliştiricileri, mimarları ve Red Hat JBoss Fuse yöneticilerinin Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss A-MQ (Java Messaging Service Broker) ve Apache Camel konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayan 5 günlük bir eğitimdir.


Katılımcılar, Camel kullanarak EIP (Enterprise Integration Pattern) geliştirme ve dağıtma becerileri elde ederken EIP'lerin Apache ServiceMiX üzerine kurulu bir ESB (Enterprise Service Bus) olan Red Hat JBoss Fuse'da dağıtılacağını öğrenirler. Katılımcılar ayrıca Apache Camel üzerine kurulu bir mesajlaşma platformu olan Red Hat JBoss A-MQ’ın nasıl kullanılacağını da öğrenirler.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • OSGi tabanlı dağıtım ve tasarımın temel kavramları
  • EIP'leri hızlı bir şekilde uygulama, test etme ve hataları ayıklama
  • İleri düzey EIP’ler hakkında bilgiler
  • Mesaj odaklı arayazılım (MOM) temelleri, JMS kavramları ve Red Hat JBoss A-MQ'nın sağladığı geliştirmeler
  • Çeşitli aracı topolojileri
  • Performans ayarlama teknikleri
  • Fabric kullanarak yapılandırma yönetimi


Kimler Katılmalı?


Camel kullanarak EIP'lerin nasıl uygulanacağı ve Red Hat JBoss A-MQ (ActiveMQ) mesajlaşma yeteneklerini nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Java geliştiricileri ve mimarlar.


Fuse Fabric özelliklerini kullanarak aracı ağları ve ESB (Enterprise Service Bus) sunucularını yapılandırma ve sürdürme ihtiyacı duyan entegrasyon sistemi yöneticileri.


Ön koşullar 


Katılımcıların şu konularda bilgi sahibi olmaları gereklidir:

Spring çerçevesi ve (Ant, Maven ve Eclipse vb.) Java geliştirme araçları da dahil olmak üzere Java bilgisi ve deneyimi

Temel OSGi kavramları

Introduction

JBoss Fuse product family


Red Hat JBoss Fuse

Introduction

Install and customize

Management

Implement of OSGi in production


Red Hat JBoss A-MQ

Install and configurate

Customize and integrate of network of brokers

Increase availability and reliability

Increase performance

Connect using Java Message Services (JMS)


Camel

Introduction

Develop integration solutions

Perform basic data transformations

Perform advanced data transformations

Perform basic components

Perform network-based components

Test applications

Manage error handling

Threading and transactions

Integrate Camel and Fabric

Spring framework, java ve Java araçları hakkında genel bilgiye sahip olmak

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim