Salesforce: Administration Essentials For New Admins

Administration Essentials for New Admins, Salesforce'da başarılı olmanızı sağlayacak yeni yöneticiler tarafından mutlaka alınması gereken  çok kapsamlı ve uygulamalı bir eğitimdir. Yöneticilerin bu eğitimi mevcut bir Salesforce kurulumu yapmadan veya mevcut bir Salesforce kurulumunu devralmadan önce almalarını öneririz.

Kimler Katılmalı? 

Administration Essentials for New Admins eğitimi şu kişilere yöneliktir:

• Kuruluşlarında Salesforce uygulamalarının kurulumundan, yapılandırılmasından ve bakımından sorumlu yeni sistem yöneticileri

• Salesforce hakkındaki bilgilerini artırmak veya pekiştirmek isteyen uzman kullanıcılar, satış operasyonlarından sorumlu kişiler ve


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

• Sayfa düzenleri, alanlar, sekmeler ve iş süreçleri dahil olmak üzere uygulamanızı özelleştirme

• Güvenli bir Salesforce ortamı oluşturma

• Temizlenmiş verileri içe aktarma ve verilerin temiz kalmasını sağlama

• Yüksek değere sahip raporlar ve gösterge panoları oluşturma

• İş akışı otomasyonu kurulumuGetting Around the App

•Understand the data model and navigation

•Explore the Lightning Experience

•Find answers in Help & Training


Getting Your Organization Ready for Users

•Set up the company profile

•Configure the user interface

•Set up activities and calendars

•Configure search settings

•Set up Chatter

•Enable mobile access with Salesforce1


Setting Up and Managing Users

•Manage user profiles

•Create and manage users

•Troubleshoot user login issues

•Understand SalesforceA capabilities

•Set up Chatter Free Users and Invites


Security and Data Access

•Restrict logins

•Determine object access

•Set up record access

•Manage record access with the role hierarchy

•Deal with record access exceptions

•Control access to events

•Manage field-level security


Customization: Fields

•Administer standard fields

•Create new custom fields

•Create selection fields: picklists and lookups

•Create formula fields

•Work with page layouts

•Work with record types and business processes

•Maintain data quality


Managing Data

•Import new records using import wizards

•Update existing records with the data loader

•Keep records up to date with Data.com

•Mass transfer records between users

•Back up data with a weekly export

•Mass delete records


Reports and Dashboards

•Run and modify reports

•Create new reports with the report builder

•Filter reports

•Summarize report data with formulas and visual summaries

•Print, export, and email reports

•Build dashboards


Automation

•Email Templates

•Set up workflow rules and Process Builder

•Automate leads and cases


Salesforce kavramlarının ve işlevselliği hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim