Business Intelligence and Analytics Architecture

İş zekası ve analizi mimarisi, BI (İş Zekası) sistemleri ve analitik yetenekler oluşturmak üzere kullanılan verileri, yönetimi ve teknik bileşenleri organize etmek için kullanılan bir dizi çerçeveden oluşur. Bu mimari, birden fazla projenin ve ekibin geliştirme çabalarını birbiriyle uyumlu ve değerli bir bütün haline getirdiğinden iş zekası ve analiz programları ile projelerinde önemli bir rol oynar. Çok geniş bir kapsama sahip olan bu mimari; iş amaçlarını, organizasyonel yapıyı, rolleri ve sorumlulukları, entegre bilgi kaynaklarını, çeşitli türlerdeki önemli süreçleri ve çok sayıda teknoloji bileşenlerini ele alır.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Yapısal bütünlük, standardizasyon, yeniden kullanılabilirlik, çevresel uygunluk, estetik ve sürdürülebilirlik gibi tüm mimari hedefler
  • Genel anlamda mimari bütünlüğü ve başarıya ulaşmayı sağlayacak iş hedefleri, organizasyon, entegre bilgiler, süreç ve teknoloji platformlarını içeren bir çerçeve
  • Performans, paydaşlar, kurallar ve bilgi gibi işle ilgili bileşenleri organize edecek bir çerçeve
  • İnsanlar, amaçlar, süreçler ve yapıyı içeren organizasyonun düzenlenebilmesini sağlayan bir çerçeve
  • Koleksiyon, depolama, operasyonel veri entegrasyonu, veri ambarı, büyük veri entegrasyonu, dağıtım, erişim ve uygulamalar, veri modelleme, meta verileri yönetmeyi içeren bilgi ve yeteneklerin organize edilebilmesini sağlayan bir çerçeve
  • Metodolojiler, veri yönetişimi, veri modelleme, meta verilerin yönetimi, veri akışı, iş süreçleri, operasyonlar ve desteği içeren iş analizi ve iş zekası ile ilişkili süreçlerin organize edilebilmesini sağlayan bir çerçeve.
  • Sunucular, veri kaynakları, veritabanları, depolama, veri entegrasyonu, iş analitiği ve veri yönetimini içeren teknoloji platformu bileşenlerinin organize edilebilmesini sağlayan bir çerçeve.


Kimler Katılmalı?


İş zekası ve iş analizi programlarına dahil olan veri, entegrasyon ve teknoloji mimarları

Başarılı programların temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen İş zekası ve analiz programı ve projesi yöneticileri

Çalıştıkları sistemlerin büyük resmini görmek isteyen iş zekası ve iş analizi ekiplerinin üyeleri

Business Intelligence and Analytics Architecture Concepts

Architecture Defined

Business Intelligence and Analytics Acrchitecture Defined

Architecture Framework


Architecting Business Capabilities

Business Architecture Concepts

Business Performance

Business Stakeholders

Business Processes

Business Rules

Business Information

How Business Architecture Fits In


Architecting Organizations

Organizational Architecture Concepts

Modeling Organizations

People

Purpose

Process

Structure

How Organizational Architecture Fits In


Architecting Integrated Information

Integrated Information Architecture Concepts

Modeling Data

Collection and Storage

Data Integration

Big Data Environment

Distribution, Access, and Applications

How Integrated Information Architecture Fits In


Architecting Process

Process Architecture Concepts

BI Development

BI Use

BI Operations

Analytics Development

Analytics Use

Analytics Operations

Data Governance

How Process Architecture Fits In


Architecting Technology Platforms

Technology Architecture Concepts

Modeling Technology Platforms

Servers

Data Sources

Databases and Storage

Integration

Business Analytics Technology

Business Intelligence Technology

Data Visualization

Data Management

How Technology Architecture Fits In

Technology Fit


Summary and Conclusion

Tying It All Together

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 1 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim