VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.5]

Bu beş gün süren atölye çalışmalarını da içeren uygulamalı eğitim, VMware vSphere® 6x ortamında sorun giderme konusunda gerekli yetkinliği kazanmanız için ileri düzey bilgi, beceri ve yetenek sahibi olmanızı sağlar. Bu atölye çalışmaları, sorun gidermek ve sorunları analiz etmek için kullanılan komut satırı arayüzü, VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight™ ve diğer araçları kullanma becerilerinizi ve yetkinliğinizi artırır.


Eğitimde neler öğreneceksiniz?  • vSphere ortamındaki sorunları tespit etmek ve çözmek üzere vSphere Web Client, komut satırı arayüzü ve günlüklerin kullanımı
  • Sorun giderme prensipleri ve prosedürleri
  • Ağ sorunlarını giderme ve bu sorunlardan kurtulma
  • Depolama başarısızlıklarını analiz etme senaryoları ve sorunları giderme
  • Başarısız vSphere kümesi sorunlarını giderme senaryoları ve muhtemel sorunları analiz etme
  • Genel VMware vSphere® High Availability sorunlarını tespit etme ve çözüm getirme
  • Sanal makine taşıma (VMware vSphere® vMotion®) işlemleriyle ilgili sorunları giderme ve kaynak (VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™) kullanımını geliştirme
  • VMware vCenter Server® sorunlarını giderme
  • VMware ESXi™ ana bilgisayar problemlerini tanımlama, başarısızlık senaryolarını analiz etme ve bunları düzeltme
  • Yükleme, anlık görüntü, bağlantı ve benzeri sanal makine hatalarını düzeltme

Course Introduction

Introductions and course logistics

Course objectives

Describe the content of this course

Gain a complete picture of the VMware certification system

Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone

Identify additional resources


Introduction to Troubleshooting

Identify the effects of a system problem

Define the scope of troubleshooting

Use a structured approach

Understand the principles of troubleshooting

Follow a logical troubleshooting procedure

Examine examples of troubleshooting


Troubleshooting Tools

Use command-line tools to identify and troubleshoot problems

Use VMware vSphere® Management Assistant

Find and interpret important log files

Use vRealize Log Insight for log aggregation, efficient log search, and problem analysis


Networking

Identify the symptoms of network-related problems

Analyze and resolve standard switch and distributed switch problems

Analyze virtual machine connectivity problems and fix them

Examine common management network connectivity problems and restore configurations

Identify and prevent potential problems


Storage

Troubleshoot storage connectivity problems

Analyze storage-related logs

Analyze hardware malfunction and software misconfiguration scenarios

Identify multipathing-related problems, including permanent device loss (PDL) and all paths down (APD)

Analyze possible causes, recover from the faulty conditions, and restore storage visibility


vSphere Clusters

Identify and recover from problems related to vSphere HA

Analyze and troubleshoot various types of vSphere vMotion problems related to virtual machine migrations

Discuss and recover from vSphere DRS problems to achieve proper function and balanced resource use

Examine vSphere cluster failure scenarios and possible solutions


Virtual Machines

Analyze and resolve common virtual machine snapshot problems

Identify possible causes and resolve virtual machine power-on problems

Troubleshoot virtual machine connection state problems

Resolve problems seen during VMware Tools™ installations

Examine failure scenarios and provide solutions


vCenter Server and ESXi

Understand the vCenter Server and VMware Platform Services Controller™ architecture in vSphere 6.x

Identify and resolve authentication problems

Troubleshoot VMware Certificate Authority and certificate problems

Analyze and fix problems with vCenter Server services

Analyze and fix vCenter Server database problems

Identify VMware vCenter Server® High Availability problems


Examine ESXi host and vCenter Server failure scenarios and resolve the problems

VMware vSphere 6.5: Install, Configure, Manage eğitimine katılmış olmak

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim