Python, TensorFlow ve Keras ile Derin Öğrenme

Bu kursta temel derin öğrenme kavram ve modelleri Keras ve TensorFlow eşliğinde verilmekte; derin öğrenme modellerinin nasıl çalıştığı ve hangi araçlarla geliştirilebileceği anlatılmaktadır. Kurs boyunca, derin öğrenme modellerinin gözetimli öğrenme, transfer öğrenmesi, pekiştirmeli öğrenme ve gözetimsiz öğrenme alanlarındaki uygulamalarına değinilmektedir. 

Kursa katılım için başlangıç seviyesinde programlama bilgisi gereklidir. 


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
Temel Derin Öğrenme Mimarisi
Konvolüsyonel Sinir Ağları
Tekrar Eden Sinir Ağları
Transfer Öğrenmesi - Pekiştirmeli Öğrenme
Gözetimsiz Öğrenme

Temel Derin Öğrenme Mimarisi
Neden Herkes Derin Öğrenme ve Yapay Zeka’yı Konuşuyor? 
Derin Öğrenme’nin Gösterişli Uygulamalarından Örnekler 
Makine Öğrenmesi Temellerine Kısaca Bir Bakış 
Perceptron ve Biyolojik Esin Kaynakları  
Yapay Sinir Ağı Nedir? 
İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı Mimarisi 
Derin Yapay Sinir Ağı Mimarileri (ANN) 
Lineer Olmayan Aktivasyon Fonksiyonları 
Kayıp Fonksiyonları 
Aslan Terbiyecisi: Backpropagation ve Gradient Descent 
Keras ve TensorFlow’a Genel Bakış 
Keras temelleri: Katmanlar ve Sequencial Modeller 
TensorBoard ile Görselleştirme 

Konvolüsyonel Sinir Ağları
Temsil Öğrenmesi (Representation Learning) ve ANN 
Görüntü Verisi ve Bilgisayar Görüsünün Zorlukları 
Özellik Mühendisliği ve Derin Öğrenme Modelleri 
Konvolüsyon İşlemi 
Derin Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) Mimarisi 
Aşırı Uyum (Overfitting) ve Regülarizasyon 
CNN’de Aşırı Uyum ve Regülarizasyon 
MaxPooling, Dropout  
Model Eğitim Teknikleri: Stochastic Gradient Descent ve Mini Batch 
CNN Ne Öğreniyor? CNN Görselleştirme 
Keras ile CNN Uygulaması 

Tekrar Eden Sinir Ağları
ANN, CNN  ve Dizi (Sequence) Verileri 
Bir Dizi Olarak Zaman 
Tekrar Eden Sinir Ağları (RNN) Mimarileri 
Yok Olan (Vanishing) ve Patlayan (Exploding) Gradient Problemi
Long-Short Term Memory (LSTM) Modelleri 
LSTM Ne Öğreniyor? 
Katastrofik Unutma 
Alternatif RNN Modelleri 
Metin Tercümesi ve Encoder - Decoder Yapısı 
Keras ile LSTM Uygulaması 

Transfer Öğrenmesi - Pekiştirmeli Öğrenme
Derin Öğrenme Modelleri ve Veri Bulma Problemi 
Yapay Zeka ve İnsanı Aradan Çıkarma • Transfer Öğrenmesi (Transfer Learning) Nedir? 
Keras ile Görüntü İşlemede Transfer Öğrenmesi Uygulaması 
Keras ile Metin Sınıflandırmada Transfer Öğrenmesi Uygulaması 
Yapay Genel Zekaya Doğru 
Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning) Nedir? 
Derin Öğrenme Modelleri ve Pekiştirmeli Öğrenme 
Dinamik Programlama ve Q-Learning 
Keras ve TensorFlow ile Q-Learning Uygulaması (Atari Oynuyoruz!) 

Gözetimsiz Öğrenme
Gözetimsiz Modelleme Aracı Olarak Derin Öğrenme  
Autoencoder ve Boyut Azaltma 
Autoencoder ve Veriyi Gürültüden Arındırma 
Varyasyonel Autoencoder 
Keras ile Varyasyonel Autoencoder Uygulaması 
Oyun Teorisi ve Çekişmeli Ağlar (GAN) 
GAN ve İstatistiksel Dağılım Modelleme 
GAN ve Sanatsal Derin Öğrenme Uygulamaları 
Keras ve TensorFlow ile GAN Uygulaması (İnsan Yüzü Üretme)

Giriş seviye programlama bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Detayları
Süre 4 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim