Digital Transformation - Guiding the Big Data to Strengthen the Decision-Making

Bu eğitim, katılımcıların (CxO’lar, stratejistler, iş analistleri, veri analistleri, ürün yöneticileri ve mimarlar) "dijital değer oluşturma ve değer sunumunu" sahip oldukları stratejilerden uygun ürün ve hizmetlerin uygulanmasına kadar tüm süreçlere entegre edebilmeleri için Dijital İş Modellerinin temellerini, Kurumsal Mimarilerle bağlantılarını ve Değer Önerilerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.


Katılımcılar bu eğitimde, stratejileri dijital değişimlere nasıl uyarlayacaklarını, Değer Zinciri üzerindeki etkilerini nasıl değerlendireceklerini, farklılaştıran ürünler ve hizmetler (değer önerileri) oluşturmak üzere Karar Verme sürecini güçlendirmek için Büyük Veriyi kanalize edeceklerini ve çerçevelendireceklerini, bu tür değer önerilerini dijital tüketici kararı süreçlerine nasıl uyarlayacaklarını öğrenecekler.


Ön Koşul Yok


Kimler Katılmalı? 

CxO, İş Stratejistleri CxO'lar, İş Stratejistleri, Kurumsal Mimarlar, İş Mimarları, Sistem Mimarları, İş Analistleri ve Sistem Analistleri

Introduction

Digital Disruption, Disruptive Technologies, Digital Maturity and Digital Transformation,

How to turn digital disruptions into business opportunities ?

Transforming the business culture enabled by technology,

Types of Business Models of the Digital Age,

Essential elements of Digital Business Models : Motivation Model, Strategy Map, Value Chain and Value Propositions for Digital Transformation

How to ensure Data Readiness in the digital age,

Core elements of the Operating Models for building Digital Capabilities: The Business Architecture Guild and the Open Group's Business and Enterprise Architectures


Digital Business Models to coordinate Operating Elements

Capturing Changes : Competitor Propositions, Digital Techno Disruption, Competitive Pressures, Changing Customer Behaviors,

Sources of Change and Assessment of Impacts (Influencers, Assessments, SWOT analysis, Potential Impacts) using the Digital Business Models,

Deciding on Desired Results : Business vision, goals and objectives,

Deciding on Means on the basis of Impacts on the Value Chain: Missions, strategies, tactics, business policies and rules

How can strategies coordinate customer facing / value added capabilities in order to adapt value propositions ?

Leveraging the power of your data,

Data Strategy for Digital Transformation,

Aligning Data with Business Objectives : From the Vision and Mission Statement to Roadmaps

Data Quality and Data Architecture Principles,

Case Study : Define Digital Strategies based on impacts upon the Activities of the Value Chain


Building the Capability Map, Data Flows and Value Propositions on the basis of Digital Business Model Decisions

How to ensure coherence between perspectives of the Digital Strategy Map ?

Impacts on the Capability Map and other elements of the Business Architecture Model,

Building Capabilities using the TOGAF®'s Architecture Development Method (ADM) Cycles,

Traceability until operational business elements (processes, organisation units, liabilities and assets),

Using Value Added / Customer Facing Capabilities to provide stakeholders with the right and timely data for making decisions,

Strategic and tactical contract writing to “channel and guide” the big data including their updates in both directions,  

Guiding and governing Big Data Management tools data flows (example using Informatica's Power Center Big Data Management Edition)

Describing Value Propositions, Customer / Partner Relationships and Delivery Channels of the Business Model Canvas (BMC) based on Services exposed by Value Added Functions,

Case Study : Adjust Digital Strategies based on "Data Flows" between business functions of the Capability Map and define elements of the BMC based on exposed services

Fine tuning Value Propositions, Delivery Channels, Client / Partner Relationships and Capabilities using feedbacks provided by digital consumers

Elements of the Business and Value Model Canvas to adjust Value Propositions,

Positioning Elements of the Business Model Canvas using a "Value Driven" Strategy Map : best practices, 

Using the Business Model & Value Proposition Canvases to develop and maintain differentiating ‘Products & Services’ on the basis of Market Forces, Strategies & Partnerships,

Improving Consumer Experiences by building a multitude of touch points to interact with them,

Defining Value Streams and their stages to capture feedbacks from digital consumers,

Manage feedbacks provided by the Value Streams to adjust elements of the Model Canvas,,

Case Study : Adapt the Business Model Canvas and Capabilities for strategy revisions using feedbacks from digital consumers


Conclusion 

Recap on the steps of Digital Transformation

Tool support

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim