Industry 4.0

Bu eğitim, geleceğin akıllı fabrikaları ve bu fabrikalardaki siber-fiziksel sistemler ile fiziksel süreçlerin yanı sıra yöneticileri destekleyecek ve bu girişimlere rehberlik edecek sanallaştırma teknikleri ve akıllı karar verme yetenekleri gibi temel kavramları kapsar.


Industry 4.0 (Endüstri 4.0), ilk olarak Almanya Federal Hükümeti tarafından başlatılan uygulama ve öneriler temel alınarak 2011 yılında Hannover Fuarında yeniden gündeme getirilen "Industrie 4.0"a alternatif olarak kullanılan bir terimdir. En iyi Gelecek Projeleri'nden biri olarak belirlenen Alman Hükümetinin "Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020" projesi, ekosistemler ve bağlı işletmelerin üretimlerine büyük bir potansiyel etkisi oldu.


Endüstri 4.0, bugün birçok hükümet tarafından belirlenen Yüksek Teknoloji Stratejisi Eylem Planlarının bir parçası olarak entegre endüstride lider pazarlar oluşturmaya yönelik bir fırsatı temsil edengelecekteki Projelerin bir parçasıdır.


Endüstri 4.0 ve üretim ekosistemlerinin bağlı işletmelerin dünyasını nasıl etkileyeceğini öğrenin. Program, katılımcıların Endüstri 4.0 tabanlı organizasyonel dönüşümlerin stratejik ve teknik unsurlarını öngörmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. 


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • Endüstri 4.0 ile ilgili önemli bilgiler ve dahil olan paydaşların oluşturduğu ekosistem
 • Endüstri 4.0'ın çeşitli organizasyonlarda gerçek hayatta kullanımını yansıtan örnek yol haritaları ve Endüstri 4.0'ın iş ve teknoloji açılarından etkileri.
 • Katılımcıların farklı rol ve kuruluşlardan liderler ve yöneticilerle bağlantı kurmalarını ve karşılaşabilecekleri fırsatları ve zorlukları anlamalarını sağlar.
 • Sektördeki süreklilik arz eden başarılı Endüstri 4.0 kullanım örnekleri.
 • Mezunları kendi tercihlerine göre toplulukta birbirlerine bağlama.
 • Dünyanın önde gelen eğitim kurumları tarafından alınan eğitim ve çalışmalar.


 Önemli faydalar


 • Değişim sağlamak ve Endüstri 4.0'ı kuruluşunuz genelinde kullanmak için veri, araç ve teknikleri edinin.
 • Bir fabrika veya sistemin Endüstri 4.0 olarak kabul edilmesi için gereklilikler
 • Endüstri 4.0'ın değer zincirini dijitalleştirerek mevcut üretim teknolojilerini ve süreçlerini nasıl değiştireceği
 • Otomasyon, veri değişimi, bulut, siber-fiziksel sistemler, mobil, robotlar, Büyük Veri, Yapay Zekâ, derin makine öğrenimi, nesnelerin interneti ve çeviklik gibi önemli Endüstri 4.0 bileşenleri
 • Yalın üretim, bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT), mobil, büyük veri araçları ve diğer alanların etkileri
 • Endüstri 4.0'ın getirdiği değişimi rekabet avantajı elde etmek için kullanma ve Endüstri 4.0'ın endüstriyel üretimde yarattığı devrimsel etkiler
 • Endüstri 4.0'ın tasarımın ön planda tutulduğu düşünme ilkeleri ile ihtiyaçlarını gözlemleme ve anlama
 • Endüstri 4.0 ve yenilikçiliği destekleyen bir kültürün nasıl oluşturulacağı hakkında bir strateji oluşturma
 • Kuruluşunuzda Endüstri 4.0'ın gücünü ve etkilerini kullanmanın yolları
 • Veri güvenliği sorunları, BT güvenliği ilkeleri, güvenilirlik ve istikrarlılık, üretim sürecinin bütünlüğünü korumak gibi konular hakkında çeşitli bilgiler
 • Birbirleriyle bağlı olan ve iletişim kurabilen makinelere, cihazlara, sensörlere ve kişilere uygulanabilecek birlikte çalışabilirlik, bilgi şeffaflığı ve merkezi olmayan karar verme süreçlerinden yararlanın.
 • Siber-fiziksel sistemleri basit kararları kendi kendilerine karar verecek ve mümkün olduğunca otonom hale gelinceye kadar gözlemleme.

Demystifying Industry 4.0

Industry 4.0 definition

Benefits of Industry 4.0

Industrial Revolutions and Future View

The digital transformation of industry and the fourth industrial revolution

Principles of “Smart Factory”

Industry 4.0 (Industrie 4.0) Key Principles

Industry 4.0 and the fourth industrial revolution

Automation 101

Industry 4.0 and the Industrial Internet

The state of Industry 4.0:

Industry 4.0 strategy and implementation

Industry 4.0 challenges and risks

Role of leadership and technological capabilities in implementing Industry 4.0 for strategic advantage in business


Leading Industry 4.0

Leadership capabilities

Industry 4.0 and the future of production

Effects and challenges

Industry 4.0 Technology Essentials

Digitization of the manufacturing

Disruptions

Data volumes, computational power, and connectivity, new low-power wide-area networks

The emergence of analytic and business-intelligence capabilities


Leadership Industry 4.0 Capabilities

Digital capabilities in an organization

Architecture behind Smart Factory

Physical Environment and Cyber-Physical Systems

IoT (Internet of Things) Essentials

The Technology Factors

PLC Systems and Industrial Control

Developing Industry 4.0 Solutions

Cyber Security 101

Steps in the digitization of the manufacturing sector

Disruptions in big data, analytic and business-intelligence capabilities, computational power, and connectivity


Key Industry 4.0 Technologies

Articulate how key IoT technologies can improve organizational

productivity and add value

Human-machine interaction

Augmented-reality systems

Transferring digital instructions to the physical world

Advanced robotics and 3-D printing.

Autonomous activities

Lean Manufacturing

Human-machine interaction

Touch interfaces, virtual reality and augmented-reality systems

Advanced robotics

3-D printing

Cloud Computing and Concept of “Equipment-As-a-Service”, EAAS

Connectivity Solutions: Bluetooth, BLE, Bluetooth 5.0, ZigBee, ZigBee 3.0, Z-Wave, 6LowPAN, RFID, WiFi, Mobile/Cellular, SATCOM, PLC, PLC Programming (Ladder Logic Programming)

Principles of Big Data, Data Mining, and Data Warehousing

Proactive/Predictive Maintenance and Continuous Monitoring

Safety and Quality Essential


Aligning Industry 4.0 and Strategies

Recommend strategies for developing the necessary skills

Foundational capabilities to support the implementation

Industry 4.0 technologies within an organization


The Automation Pyramid and New Business Models in Industry 4.0

Level one: sensors and actuators

Level two: systems and internal services

Monitor and manage

Level thee: connectivity

Connect for new applications and capabilities

Level four: new services and ecosystems

Transformation


The Building Blocks of Industry 4.0: Cyber Physical Systems

Cyber-physical systems (CPS) in the Industry 4.0 vision

Cyber-physical systems key characteristics

Industry 4.0 building blocks

The (Industrial) Internet of Things

Internet of Things and cyber-physical systems


Eğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim