Digitalization and Industry 4.0 - Fundamentals

Teknolojik gelişme ve dijitalleşme, süreçleri kolaylaştırarak, kaliteyi artırarak, yeni gelir kaynakları yaratarak ve üretim maliyetlerini azaltarak şirketinizin müşteri değerini artırması yolunda çok büyük fırsatlar oluşturur. Ancak çok zorlu bir mücadeleyi gerektirir. Bir işletmenin dijitalleşmesi; sistematik bir yaklaşım, liderlik tarzında değişiklik ve üretim zincirinde tamamen yeni bir zihniyet gerektirir. "Digitalization and Industry 4.0" eğitimi, gelişmekte olan küçükten büyüğe tüm işletmeleri desteklemek üzere adım adım bir süreç olarak yapılandırılmıştır.


Bu eğitim programını benzersiz kılan nedir?


  • Endüstri 4.0'a sistematik bir şekilde yaklaşılarak kavramın çok daha iyi anlaşılmasını sağlaması
  • Uygulamalı dersler
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olması
  • Teknolojik ve stratejik sorunlara değinilmesi
  • Disiplinler arası bakış açılarına yer verilmesi
  • Sektörler arası bakış açılarına yer verilmesi


 Ön koşullar


Herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur.


Amaç


"Digitalization and Industry 4.0", sürdürülebilirlik, yetkinlik ve yenilikçilik yeteneklerine odaklanan Almanya kökenli eşsiz bir eğitim programıdır. German Innovation Centre for Industry 4.0 ve RISE işbirliğiyle düzenlenen bu eğitim programı akıllı, esnek ve kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı üretim gelişimini destekler ve bir şirketin çalışma alanı olarak çekiciliğine katkıda bulunur.


Küreselleşme, şirketlerin rakipleriyle tamamen farklı bir şekilde buluşmalarına neden oluyor. Bu eğitim, katılımcıların dijitalleşmenin zorlukları ve sağladığı fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarken stratejik kararlar için bir temel oluşturuyor. Eğitimde aynı anda, somut ve etkili soruların yanı sıra pragmatik çözümlere de odaklanılıyor. Eğitimde gerçekleştirilen oturumlar, dilerseniz kendi durumlarınızı bir başlangıç noktası olarak kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.,


Kimler Katılmalı?


Bu eğitim, yeni sanayi devriminin oluşturduğu zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen şirketlerdeki karar vericilere ve çalışanlara yöneliktir.


İçerik


"Digitalization and Industry 4.0", üç aşamadan oluşan çok ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir eğitim programıdır: 


  • Dijital endüstrinin temel kavramları
  • Dijital endüstrinin gelişmiş kavramları 
  • Dijital fabrika

Eğitim programı uygulamaya dayalıdır. Eğitimde, somut kavramlar, teknikler, stratejiler ve uygulanmış projelerden örnekler yer alır. Tüm eğitimler kısa bir testle tamamlanır.

Basic concepts of the digitalized industry

Development of the industry 4.0 concept

Basics of digitalization

Big Data

Internet of Things and Services

Industry 4.0 Matrix

Horizontal and vertical integration

Research & Development 4.0

Production 4.0

Logistics 4.0

Business model innovation 4.0

Eğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim