IIBA® International Requirements Definition and Change Request Management

Yapılan çalışmaların birçoğu, etkili ve doğru bir şekilde geliştirilmeyen projelerin ve belgelendirilmeyen proje gereksinimlerinin projelerin başarısız olmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.


Bu eğitimde yer alan mantıksal gereksinim süreci metodolojisini takip ederek; iş hedeflerinin yanı sıra işletme, son kullanıcı, sistem ve yazılım gereksinimlerinin de dahil olduğu etkili gereksinimler geliştirme konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Tam çözümler, incelemeler, prototip oluşturma ve senaryo taslakları kullanarak gereksinim türlerinin önemini keşfedecek, bilgi toplama metodolojilerini inceleyecek ve etkili görüşmeler, atölye çalışmaları ve araştırmalar yapmayı öğreneceksiniz.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • İş hedefleri, işletme, son kullanıcı, sistem ve yazılım gereksinimleri
  • Son kullanıcıların işlevsel gereksinimlerini belirleme ve belgelendirme
  • İşlevsel olmayan gereksinimlerin kapsamlı kümelerini yakalama ve belgelendirme
  • Etkili bir şekilde görüşmeler yapma, grup atölye çalışmaları düzenleme ve anketler oluşturma
  • Veri madenciliği
  • İş kurallarını belirleme ve etkili bir şekilde belgelendirme

Gereksinim Mühendisliği Kavramları

Kavramlar

Gereksinim Yönetimi & Süreçler

Problem Analizi

Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Gereksinimlerin Tanımlanması

Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri: Use Case, User Story, Business Rules Analysis, Prototyping, Beyin Fırtınası, İzlenebilirlik Matrisi, Odak Grubu Çalışmaları, Etki Analizi, Gereksinim Çalıştayları

Gereksinim Dokümantasyon Yönetimi

Proje Kapsam Yönetimi

Kapsam Tanımı ve Kapsam Yönetim Planı İçeriği

Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi

Paydaş Analizi ve Paydaş Yönetim Planı

Gereksinim Yönetim Planı

Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması

Kapsam Yönetim Planının İçeriği

Kapsam Yönetim Planı Ve Proje Yönetim Planı İlişkisi

PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanlarının Karşılaştırması

Paydaşların Yönetilmesi

İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması

İKY’nin Projedeki Önemi

İKY Hazırlama Yaklaşımları

İKY Sözlüğü

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Araç ve Teknikler

o Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML)

o Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma

o Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma

Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması

İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması

Çevik (Agile) Projelerde Gereksinim Yönetimi

Çevik (Agile) Projelerde Gereksinim Yönetimi

Gereksinim Tanımlama Yaklaşımı

İş Analistinin Agile Projelerde Rolü

Gereksinim Dokümantasyonu

Değişiklik Yönetimi

Konfigürasyon Yönetimi Nedir ?

Gereksinim Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi

Değişiklik yönetim Nedir?

Değişiklik Yönetim Süreci Tanımlaması

Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması

Proje Kapsamının Onaylanması

Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

Çözümün Onaylanması

Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul TestleriEğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim