IIBA® International Business Analysis Techniques

International Institute of Business Analysis'e (IIBA - Uluslararası İş Analizi Enstitüsü) göre, İş Analizi "İhtiyaçları belirleyerek ve paydaşlara değer sağlayan çözümler önererek, organizasyonel bir bağlamda değişimi etkin kılma uygulaması"dır. İş zekası eğitiminde olduğu gibi, IIBA sertifikasyonu sektörde büyük bir değere sahiptir. Doğru bir iş analisti sertifikası iş analisti pozisyonu için eleman arayışında olan bir insan kaynakları yöneticisinde çok büyük bir etki yaratır.


Peki, bir iş analisti ne iş yapar? Bir iş analisti, bir şirketin veya kuruluşun iç işleyişinde derinlemesine araştırmalar yapar ve işlerin daha iyi yürütülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. İş zekasının kullanımı, birçok iş analizi tekniğinden yalnızca biridir ve işe yönelik daha iyi kararlar verilebilmesi için verilerin eyleme dönüştürülebilir bilgilere dönüştürülmesinde teknolojiyi kullanır.

İş analisti nitelikleri sektörlere göre değişebilir. Ancak gerekli olan temel beceriler bellidir. İş analistlerinin; iş toplantılarını yürütmek, doğru soruları sormak ve gelen yanıtlardan hareket geçirici içgörüler sağlamak için iyi bir iletişimci olmaları gereklidir. İşletmelerin karşılaştıkları iç meseleleri çözebilmelerine yardımcı olabilmek için mükemmel problem çözme ve kritik düşünme becerilerine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca veri görselleştirme konusunda da çok iyi olmaları gerekir. Böylece her iki taraf da bulguları anlayabilir ve liderlere net bir şekilde açıklayabilirler. Standart bir iş analisti iş tanımı bu temel unsurları zorunlu bir beceri olarak listeleyecektir.

Uluslararası Trendler
Teknoloji Trendleri

LEAN

Agile

Business Intelligence

Design Thinking

CX, UX, Service Design


Strateji Analizi ve Kapsam Belirleme Teknikleri

MOST Analysis

Porter 5 Forces

Resource Audit

Boston Box

Feasibility Studies

SWOT

PESTLE

Vision & Scope Document

In and Out List

Context Diagram


İş Analizi Planlama ve İzleme Teknikleri

Priority Quadrant

Kano Model

MoSCoW Prioritization

Risk Prioritization

Project Charter

Work Breakdown Structure

Timeboxing

RACI Matrix


Mevcut Sistem Yenileme ve Bakım Teknikleri

Reverse Engineering


Gereksinim Analiz ve Dokümantasyon Teknikleri

Kullanıcı Odaklı Analiz Teknikleri

Use Cases

Activity Diagram

Business Rules

Decision Table & Decision Trees

User Profiling & Personas

Mind Mapping

Card Sorting


Veri Analizi ve Modelleme Teknikleri

Yapısal (Structured Data Driven)

Yapısal Olmayan (Unstructured Data Driven)

Big Data & Predictive Analiz Teknikleri


Agile Gereksinim Yönetimi Teknikleri (Agile Requirements Management Techniques)

Product Backlog

User Stories

Acceptance Criteria

Retrospectives

Burndown Chart

Team Velocity


Gereksinim Yönetimi Teknikleri

Functional Decomposition

Root Cause Analysis

Fishbone Technique

Power/interest grid

Thomas–Kilmann conflict mode instrument


Vaka Analizi

Eğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim