International Test Automation

Bu eğitim, öncelikli olarak bir test aracına karar vermeden ve bir otomasyon projesine başlamadan önce otomasyon araç ve teknikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen test uygulayıcılarına yöneliktir. Ayrıca katılımcılara test otomasyon projesine rehberlik etmeleri için gereken bilgi ve becerileri sağlar. Eğitim; dinamik işlevsel testlerin otomatikleştirilmesine yönelik kavramlar, yöntemler, araçlar ve süreçler ile bu testlerin test yönetimi, yapılandırma yönetimi, hata yönetimi, yazılım geliştirme süreçleri ve kalite güvencesiyle ilişkisine odaklanır.


Eğitimde açıklanan yöntemler genel olarak çeşitli yazılım yaşam döngüsü yaklaşımları (ör. Agile, ardışık, artımlı, yinelemeli), yazılım sistemi türleri (ör. gömülü, dağıtık ve mobil) ve test türleri (işlevsel ve işlevsel olmayan testler) için geçerlidir.


 Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  •     Teste dayalı geliştirme ve sürekli entegrasyon
  •     Sistem testi
  •     Otomatik regresyon testleri ve otomasyon için testleri seçme
  •     Kullanıcı Kabul Testleri
  •     Test verileri oluşturma
  •     Otomasyon için en uygun testleri seçme
  •     Otomatikleştirmeyle elde edilen yatırım getirilerini hesaplama

Test Automation Strategy and Planning

Software Testing Concepts

Test Automation Basics

Selenium WebDriver Essentials

Mobile Test Automation Basics and Examples


Test Automation with Selenium WebDriver

Using WebDriver to Navigate Web Applications

Basic Web Element Identification Using ID and Name

Locating Web Elements Using CSS and XPath

Use of Chrome Developer Tools, Firebug and FirePath

JUnit Annotations to Structure Test Code

WebDriver Commands for Interaction and Manipulation

Synchronization Strategies

Implicit vs Explicit Waitss

Refactoring to Abstraction Layers, Page Object Models and Domain Objects Page Object Modelling Approaches

Selenium Grid 2

Selenium WebDriver and Continuous Integration Basics with Jenkins

Real-Life Examples and Workshops

Eğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim