ITIL 4 Foundation

Dijital dönüşüm, BT alanında çok büyük değişikliklere neden oldu. ITIL 4, teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlerin sunulması ve işletilmesi için uçtan uca bir işletim modeli sağlayarak bu yeni dünyayı başka hiçbir en iyi uygulama çerçevesinde var olmayan farklı yöntemlerle ele alıyor. Lean IT, Agile ve DevOps gibi çeşitli işbirliği çerçevelerini tek ve kusursuz bir yaklaşımla birleştirerek hizmet yönetimine yönelik bütüncül bir felsefeyi benimsiyor.

ITIL® 4 Foundation, BT uzmanları için mevcut olan ve en yaygın bir şekilde kabul edilen bir giriş seviyesi ITIL sertifikasıdır. ITIL çerçevesine yönelik bu en yeni eğitim, katılımcıların ITIL yaşam döngüsünde kullanılan temel kavramlar ve ortak dil, yaşam döngüsü aşamalarının birbiriyle ne şekilde bağlı olduğu, dahil olan süreçler ve BT organizasyonunda BT hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak en iyi uygulamalar dahil olmak üzere modern BT destekli hizmetlerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

ITIL 4 yolculuğunuza başladığınız bu eğitim, Hizmet Değer Sistemine (SVS - Service Value System) getirdiği bütünsel bakış açısıyla BT Hizmet Yönetimini farklı bir şekilde ele alabilmenizi sağlar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

•Önemli BT hizmet yönetimi kavramları

•ITIL rehberlik ilkelerinin, kuruluşların hizmet yönetimini benimsemeleri ve kendilerine uyarlamaları konusunda ne şekilde yardımcı olacağı

•Hizmet yönetiminin 4 boyutu

•Hizmet değer sisteminin amacı ve bileşenleri

•Hizmet değer zinciri faaliyetleri ve bu faaliyetlerin birbirine bağlanması

•Önemli ITIL uygulamalarının amaçları

•ITIL 4 Foundation sınavı için hazırlık


Kimler Katılmalı
Bu eğitim, müşterilerine daha iyi değer sunmaya yardımcı olması için farklı bir BT Hizmet Yönetimi anlayışına ihtiyaç duyan herkes için tasarlanmıştır. Tüm BT çalışanları ve yöneticilerinin yanı sıra iş gerekliliklerini desteklemek için BT şirketleriyle yakından çalışan müşteriler için uygundur. Eğitim aynı zamanda ITIL® 4 Foundation sertifikası almak ve ITIL® 4 Foundation sınavına hazırlanmak isteyen öğrenciler için de uygundur.

ITIL 4’e Genel Bakış

Yapılandırılmış Faydalar

Hizmet Değer Sistemi

Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu


Önemli ITIL Kavramları

Hizmet Yönetimi Nedir?

Hizmet İlişkileri

Değer Yaratma


Hizmet Yönetiminin Dört Boyutu

Değer Sunumuna Bütünsel Yaklaşım

Kuruluşlar ve İnsanlar

Bilgi Teknolojileri

İş Ortakları ve Tedarikçiler

Değer Akışları ve Süreçler

Dış Faktörler


ITIL Hizmet Değer Sistemi (SVS)

Rehberlik İlkeleri

Yönetişim

Hizmet Değer Zinciri

Uygulamalar

Sürekli Gelişim


ITIL Rehberlik İlkeleri

Değere Odaklanın

Bulunduğunuz Yerde Başlayın

Geri Bildirimlerle Tekrarlı Bir Şekilde İlerleyin

İşbirliği Yapın ve Görünürlüğü Teşvik Edin

Bütünsel Olarak Düşünün ve Çalışın

Basit ve Pratik Tutun

Optimize Edin ve Otomatikleştirin

İlke Etkileşimi


Yönetişim

Yönetim Organları

Yönetim Faaliyetleri

SVS’de Yönetişimin Rolü


Hizmet Değer Zinciri

Planlama

İyileştirme

Devreye Alma

Tasarım ve Geçiş

Satın Alma ve Oluşturma

Dağıtım ve Destek


Sürekli Gelişim

Model, Değer Zinciri ve Uygulama 

Sürekli Gelişim Modeli

Sürekli Gelişim ve Rehberlik İlkeleri

Kısıtlar Teorisi


Önemli ITIL Uygulamaları

ITIL Uygulamalarına Giriş

Sürekli Gelişim

Hizmet Düzeyi Yönetim

Değişim Kontrolü

Olay Yönetimi

Hizmet Talep Yönetimi

Yardım Masası

Problem Yönetimi


Diğer ITIL Uygulamaları

Genel Yönetim Uygulamaları

Hizmet Yönetimi Uygulamaları

Teknik Yönetim Uygulamaları


Eğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim