ITIL Foundation

ITIL, IT hizmet yönetiminde (ITSM) dünya genelinde en çok kabul gören yaklaşım olarak, bireylerin ve kuruluşların işlerini değiştirmek, dönüştürmek ve büyütmek için teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olur.


Bu heyecan verici ve dinamik eğitimde katılımcılar, iş beklentilerini karşılamak için BT hizmetleri yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olurlar. Katılımcılar, ilgi çekici bir çözüm örneği eşliğinde ITIL ile ilgili en iyi uygulamaların ana disiplinlerini öğrenirler. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, orta düzey ITIL eğitimine giriş için gerekli olan ITIL sınavını başarıyla geçebilecek bir konuma gelirler.


ITIL, beş ana disiplini kapsar:


·      Hizmet Stratejisi

·      Hizmet Tasarımı

·      Hizmet Geçişi

·      Hizmet Operasyonu

·      Sürekli Hizmet Geliştirme (Continual Service Improvement)


Bu disiplinler, iş değerlerini ve yatırım getirisini kanıtlarken BT'nin belirli operasyonel sorunları çözmesini sağlayarak iş uyumunu daha da artıran bir hizmet yaşam döngüsü çerçevesini temsil eder.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • ITIL ile ilgili ana kavramlar
  • BT operasyonlarının iyileştirilmesinde önemli ilkeler
  • Hayati süreçler ve işlevler
  • ITIL'ın günlük BT süreçlerine uygulanabilmesi için uygulama kılavuzu
  • İş süreçlerine nasıl uygulanacağı, maliyetlerin nasıl kontrol edileceği ve BT hizmet kalitesinin nasıl artırılacağı
  • BT kaynaklarını dengelemek için stratejiler

 

 


1. Hizmet Yönetimi Tanımı

·      BT hizmetleri ve gerçekte ne işe yaradıkları

·      BT hizmetlerinin müşterilere nasıl değer sağlıyor

·      BT hizmet yönetiminin değeri ve önemi


2. ITIL hakkında genel bilgiler

·      En iyi uygulamalar

·      ITIL’ın benimsenmesini kolaylaştırma

·      ITIL yeterlilik planı, organları ve sertifikaları


3. Hizmet Stratejisi

·      Hizmet yönetimini tasarlama, geliştirme ve uygulamaya geçirme

·      Stratejik bir varlık olarak hizmet yönetimi

·      Hedefleri ve beklentileri belirleme

·      Önceliklendirme fırsatlarını belirleme ve seçme


4. Hizmet Tasarımı

·      Hizmetleri tasarlama ve geliştirme

·      Süreçleri geliştirme

·      Tasarım ilkeleri ve yöntemleri

·      Stratejiyi hizmetlere dönüştürme


5. Hizmet Geçişi

·      Yetenekleri geliştirme ve iyileştirme

·      Yeni ve değişen hizmetlerin operasyonel hale getirilmesi için geliştirilmiş yöntemler

·      Değişikliklerle ilgili karmaşıklığı yönetme

·      Yenilikçiliği hayata geçirirken oluşabilecek istenmeyen sonuçları önleme


6. Hizmet Operasyonu

·      Destek hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunma

·      Müşteri ve hizmet sağlayıcıya değer sağlama

·      Değişime izin verirken dengeleri koruma

·      Müşterilere verilen BT hizmetini iyileştirmek için organize olma


7. Sürekli Hizmet Geliştirme (Continual Service Improvement)

·      Müşteriler için değer yaratma ve bunu sürdürme

·      Hizmetlerin daha iyi tasarlanması, tanıtılması ve işletilmesinin önemi

·      Hizmet kalitesini, iş sürekliliğini ve BT verimliliğini artırma

·      Gelişim çabalarını strateji, tasarım ve geçişe bağlama


8. Sınavla İlgili İpuçları

·      Sınavı geçmenize yardımcı olacak önemli teknikler


9. Sınava Bakış

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim