ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement

Bu eğitimde katılımcılar, hizmet yaşam döngüsünün Sürekli Hizmet Geliştirme (CSI - Continual Service Improvement) aşamasıyla ilgili genel kavramlar, süreçler, politikalar ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar. Eğitimde, CSI aşamasındaki faaliyetlerin ve tekniklerin yönetimi ve kontrolü ele alınır. Destekleyen süreçlerin her birisinin ayrıntısına girilmez.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Uygulama olarak hizmet yönetimi ve CSI ilkeleri, amaçları ve hedefleri
  • CSI süreçlerinin diğer yaşam döngüsü süreçleriyle nasıl etkileşime girdiği
  • CSI süreçlerinde kullanılan alt işlemler, etkinlikler, yöntemler ve işlevler
  • CSI’deki roller ve sorumlulukların yanı sıra mükemmelliğe ulaşmayı sağlayacak faaliyetler ve işlevler
  • CSI performansını ölçme
  • CSI’yi destekleyen teknoloji ve uygulama gereksinimleri
  • Zorluklar, ana performans göstergeleri (KPIs), kritik başarı unsurları (CSFs) ve CSI ile ilgili riskler

Continual Service Improvement

Purpose, Objectives, and Scope

Business Value

CSI Approach

Context of CSI within the Service Lifecycle

Inputs and Outputs


CSI Principles

CSI Success Depends on Understanding Change within an Organization

CSI Success Depends on Clear Ownership and Accountability

How the CSI Register Supports CSI

CSI is Driven and Influenced by Service Level Management

Importance of Knowledge Management and the Deming Cycle to CSI

CSI Used to Ensure Effective Governance

Frameworks, Models, Standards, and Quality Systems Supporting CSI


Seven-Step Improvement Process

Purpose, Objectives, and Scope

Business Value

Policies, Principles, and Basic Concepts

Process Activities, Methods, and Techniques

Triggers, Inputs, Outputs, and Process Interfaces

Other Processes Support the Seven-Step Improvement Process


CSI Methods and Techniques

Assessments

Gap Analysis

Benchmarking

Service and Process Measurement

Metrics and Measurement Frameworks

Calculating Return on Investment

Service Reporting Policies and Principles

How Availability Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management, Problem Management, and Knowledge Management Support CSI


Organization for CSI

Service Owners

Process Owner and Process Managers

Process Practitioners

CSI Manager

The Nature of the Seven-Step Improvement Process Activities and the Skills Required

CSI Manager vs. Other Supporting Roles

How Responsibility, Accountability, Consultancy, or Informational (RACI) Models Can Be Used to Clarify Roles and Responsibilities for CSI


Technology Considerations for CSI

IT Service Management Suites

Systems and Network Management Tools

Event management

Automated Incident/Problem Resolution

Performance Management

Statistical Analysis Tools

Project and Portfolio Management Tools

Financial Management Tools

Business Intelligence and Reporting Tools


Implementing CSI

Critical Considerations and Where to Start

Role of Governance to CSI

Effect of Organizational Change for CSI

Communication Strategies and Plans


Challenges, CSFs, and Risks

Challenges Facing CSI

CSFs for CSI

Risks Associated with Implementing CSI


Exam Preparation

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim