Microsoft Access VBA – Programming

VBA, Access’in programlama arabirimidir. 


Bu Microsoft Access VBA eğitimindekatılımcılar, veritabanını otomatikleştirerek VBA (Visual Basic for Applications) kodlarını kullanarak Access Veritabanını nasıl dolduracakları hakkında bilgi sahibi olurlar.  Access VBA, Access nesnelerini işlemek için Visual Basic programlamanın tüm gücünün kullanılabilmesini sağlayarak veritabanı özelliklerinin daha kapsamlı bir hale gelmesini sağlar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Access Nesne Hiyerarşisi
  • Değişken Dizilerini ve Sabitleri kullanma
  • İşlev Mesaj Kutuları ve Giriş Kutularını kullanma
  • Denetim Programı Yürütme
  • Kodlarda hata ayıklama

The VBA Code Editor

Two ways to create modules

Using Project Explorer

Basic subroutines and comments

 

Understanding the Access Object Hierarchy

Understanding Access Objects

Using the Object Browser

Controlling the Application Object

Understanding the Forms Collection and Form Object

Understanding the Controls Collection and Control Object

Using the With Statement

Understanding the Reports Collection and Report Object

Understanding the DoCmd Object

Using the Screen Object

 

Using Variables Arrays and Constants

Declaring Variables

Declaring Arrays

Declaring Constants

Declaring Object Variables

 

Using Functions Message Boxes and Input Boxes

Using Intrinsic Functions

Using Message Boxes

Using Input Boxes

 

Controlling Program Execution

Using Control Structures

Working with Conditional Expressions

Using the IfThenEnd If Structure

Using the IfThenElseEnd If Structure

Using the Select CaseEnd Select Structure

Using the DoLoop Structure

Using the For Next Structure

 

Debugging ans Error handling

Understanding Errors

Using Debugging Tools

Stepping Through Code and Setting Break Points

Understanding Error Events

Understanding the Error Object

Using the On Error Statement

Writing an Error Handling Routine

Compiling All Procedures

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim