AIX Fundamentals

Bu, AIX teknoloji ortamında çalışmayı düşünen kişilere yönelik temel bilgiler sağlayan bir eğitimdir. Eğitim, AIX bilgi işlem ortamını kavramsal ve terminolojik düzey açısından işler ve oturumlarda elde edilen bilgilerin pekiştirilmesi için çeşitli uygulamalı alıştırmaları içerir.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • AIX dokümantasyonu
 • AIX dizin yapısında dolaşma
 • Dosyaları ve dizinleri oluşturma, kopyalama ve taşıma
 • AIX dosya izinleri
 • vi editor kullanımı  
 • Liste ve kontrol süreçleri
 • AIX meta karakterleri hakkında bilgiler ve bunların kullanımı
 • Grep, cut, awk, sed ve sort kullanımı
 • Giriş profillerini değiştirme
 • AIX komut dosyalarının temelleri
 • Temel arşivleme komutları
 • Basit ve gelişmiş yardımcı programları kullanma

Introduction and Orientation

Understanding AIX components; logging in and out of an AIX system; understanding command structure; using keyboard control characters; using mail.


Files & Directories

Files and directories: what are they; becoming familiar with important AIX directories; relative vs full paths; copying, moving, creating and deleting files & directories; displaying text files; useful file utilities, the find command; hard vs symbolic links.


Permissions

Permission concepts; directory vs file permissions; changing permissions; controlling default permissions with umask.


Using vi

Opening files and inserting text; creating and editing files; the most important survival commands; saving changes.


Shell metacharacters

Why metacharacters; using wildcards for filenames; command redirections; combine commands with pipes; using command and variable substitution; disabling metacharacters.


Initialisation scripts

Aliases; shell functions; setting and exporting variables; configuring the shell with set; using .profile and .kshrc to customisie the environment.


Processes

Understanding process structure; listing and controlling processes; using nice and renice; running background jobs.


Shell script introduction

Running scripts; positional parameters; conditional execution; iterative processing with for and while; exit codes.


Basic utilities

grep; Regular expressions; Using sort; The find command; Progress tesing and check; Command summary.


Advanced utilities

Understanding regular expressions; using grep; extracting portions of text with cut and awk; using sed and sort to edit and sort text.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 4 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim