UNIX Introduction

Bu, UNIX kullanımına başlamak için mükemmel bir giriş düzeyi eğitimdir. Eğitim, kendinden emin ve yetkin bir kullanıcı olmak için gerekli becerilerin edinilmesini sağlar. Yüksek düzeyde uygulamalı içeriklere sahip olan bu eğitim, sınıflarda gerçekleştirilen oturumlarda öğrenilen kavramları uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunar. Uygulamalı oturumlar ve laboratuvar dersleri görev bazlıdır ve gerçek hayatta sıklıkla karşılaşılan sorunları ve zorlukları gösterir.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • UNIX dokümantasyonunu kullanma
  • UNIX dizin yapısında dolaşma
  • Dosyaları ve dizinleri oluşturma, kopyalama ve taşıma
  • UNIX dosya izinleri
  • vi editor kullanımı
  • Liste ve kontrol süreçleri
  • UNIX meta karakterleri hakkında bilgiler ve bunların kullanımı
  • Grep, cut, awk, sed ve sort kullanımı
  • Giriş profillerini değiştirme

Introduction and Orientation

Introduction & objectives; A short history; Free UNIX; UNIX component; UNIX filesystem; Graphical Interfaces; Logging in; Logging out: text, graphical; UNIX command structure; Commands: user information, system information; Modifying user attributes; Communicating with users: Sending mail, Opening mail; Keyboard sequences; Test your progress; Check your progress; Command summary.
Practical exercises.


Documentation

Overview; Using man; The --help switch (Linux); Using info (Linux); /usr/share/doc; Web resources; Test your progress; Check your progress.
Practical exercises.


Files & Directories

What are files and directories?; What file types are there?; Directories; Pathnames; Important directories; Moving around; Using ls; Creating & removing directories; Copying files and directories; Moving/renaming files & directories; Displaying text files; Displaying file information; The find command; Links; Test your progress; Check your progress; Command summary.
Practical exercises.


Permissions

Users and groups; Permission concept; chmod; chown & chgrp; umask; Test your progress; Check your progress; Command summary.
Practical exercises.


Shell metacharacters

What is a metacharacter?; Wildcards; Redirection; Variables; Using pipes; Quoting; Command substitution; Test your progress; Check your progress; Metacharacter summary.
Practical exercises.


Processes

Process priorities; Listing processes; Using kill; Using pkill (if supported); Bash shell job contro; Test your progress; Check your progress; Command summary.
Practical exercises.


Advanced Utilities

grep; Regular expressions; Using cut; The awk command; sed; Using sort; Putting it together; Test your progress; Check your progress; Command summary.
Practical exercises.


Initialisation scripts

Aliases; Functions; Using set; Shell variables; Exporting variables; Initialisation scripts; $HOME/.profile or $HOME/.bash_profile; $HOME/.kshrc; Scripts for other shells; Test your progress; Check your progress; Command summary; File/Directory summary.
Practical exercises.


Using vi

Command mode; Insertion; Deletion; Replacing; Copy/cut and pasting; Movement; Searching; Miscellaneous; Exiting vi; Customising vi; Test your progress; Check your progress; Command summary.
Practical exercises.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim