React ile Uygulama Geliştirme

Bu, modern Web geliştirme becerilerini ve standartlarını daha yeni kullanmaya başlayan katılımcılar için tasarlanmış, üç gün süren giriş düzeyi bir eğitimdir. Bu eğitim, katılımcıların React ile durum bilgisiz ve eşzamansız uygulamalar geliştirmek üzere Reactive paradigmasını uygulamak için gerekli uygulamalı becerilere sahip olmalarını sağlar.

Eğitim, katılımcılara ReactJS ve evrimi konusunda ayrıntılı bir şekilde rehberlik eder ve basit bir React bileşeni oluşturmak için gerekli pratik becerileri kazandırır.  Daha sonra katılımcılar, kullanımını daha iyi anlayabilmeleri için aynı React bileşenini JSX sözdizimini kullanarak oluşturacaklardır.  Katılımcılar, Facebook Graph API'yi nasıl yapılandıracaklarını, "beğeni" listelerini nasıl alacaklarını ve bunları React kullanarak nasıl tercüme edeceklerini öğrenecekler.
Sonrasında, UI'yi bileşenlerine ayıracaklar, bunlar arasında nasıl iletişim kurulacağını görecekler ve UI'nin durumlarını yansıtması için kullanıcıların giriş ve olaylarına nasıl yanıt vermesi gerektiğini öğrenecekler. Katılımcılar ayrıca süreçteki ES6 sözdizimlerini de öğrenecekler.  Daha sonrasında eğitim, istemci tarafı Web uygulamaları geliştirmek için kullanılan ve React'ın oluşturulabilir görünüm bileşenlerini tek yönlü bir veri akışı kullanarak tamamlayan FLUX ve FLUX mimarisiyle devam edecek.

Eğitimin sonuna doğru, katılımcılar bileşenlerini nasıl yeniden kullanılabilir hale getireceklerini ve bunları nasıl test edebileceklerini ve üretim ortamına nasıl dağıtabileceklerini öğrenecekler. Eğitimde son olarak, sunucu tarafında React, Redux ve diğer ilgili, kullanışlı konseptler gibi "ileri düzey" konulara değinilecek. 

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
ReactJS ile ilgili genel bilgiler
İlk React bileşenini yükleme ve oluşturma
JSX kullanarak ReactJS bileşenini yeniden yapılandırma
React uygulamanızı Facebook girişi ve Graph API ile entegre etme ve Facebook'ta beğendiğiniz sayfalardaki verileri alarak bunları tarayıcıda gösterme
UI element olaylarını React ile yönetme, kullanıcı girişlerine yanıt verme ve durum bilgisi olan bileşenler oluşturma
Entegrasyon için bazı temel yaşam döngüsü olaylarını kullanma ve React dünyasındaki ES6 sözdizimleri hakkında bilgiler
FLUX mimarisi hakkında bilgiler ve React ile FLUX kullanarak bir uygulama oluşturma
Bir bileşeni karışımlar ve doğrulama yardımcılarıyla daha fazla yeniden kullanılabilir hale getirme ve bileşenleri doğru bir şekilde yapılandırma
ReactJS kodlarınızı test etmenizi sağlayacak teknikleri keşfedin.
Kodlarınızı Webpack ve Gulp kullanarak dağıtın.

Kimler Katılmalı?
Bu, modern web geliştirme alanındaki becerilerini geliştirme ihtiyacı duyan temel düzeydeki Web geliştiricileri için tasarlanmış giriş niteliğinde bir React geliştirme eğitimidir. HTML5, CSS3 ve JavaScript ile en azından temel düzeyde deneyime sahip olan alanda yeni Web geliştiricilerine yöneliktir.

Getting Started with ReactJS
Introducing ReactJS
Downloading ReactJS
Tools
Trying ReactJS
 
Exploring JSX and the ReactJS Anatomy
What is JSX?
Why JSX?

Working with Properties
Component properties
Configuring Facebook Open-Graph API
Rendering data in a ReactJS component
 
Stateful Components and Events
Properties versus states in ReactJS
Exploring the state property
Events
 
Component Life cycle and Newer ECMAScript in React
React component lifecycle
Other ES (ECMAScript) versions in React

Reacting with Flux
An overview of Flux
Flux versus the MVC architecture
Actions
Dispatchers
Stores
Controller-Views and Views
Revisiting the code
 
Making Your Component Reusable
Understanding Mixins
Validations
The structure of component
Summary
 
Testing React Components
Testing in JavaScript using Chai and Mocha
Testing using ReactTestUtils
The jestTypical example of a Testsuite with Mocha, expect, ReactTestUtils and Babel
Testing with shallow rendering
 
Preparing Your Code for Deployment
An introduction to Webpack
Advantages of Webpack
Introduction to Gulp
 
What's Next
AJAX in React
React Router
Server-side rendering
Isomorphic applications
Hot reloading
Redux React
Relay and GraphQL
React Native
References

Javascript Programlama bilgisine sahip olmak

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim