React Native

React Native, JavaScript ve React kullanarak yerel mobil uygulamalar geliştirmek için oluşturulmuş bir platformdur. React'ın sezgisel ve açıklayıcı yapısını Native uygulamalarının performansı, görünüşü ve hissiyle bir araya getirir. React Native, ayrıca yazılım geliştirme ekiplerinin yapılandırma şekillerini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu, iOS ve Android yazılım geliştirme ekiplerinin bilgi birikimlerini, kaynaklarını ve hatta kodlarını paylaşabilmelerine olanak tanır.

Bu eğitim, yazılım geliştiricilere geliştirme ortamlarını kurmaktan uygulama geliştirme ve uygulamaları kullanıma sunmaya kadar  tüm React Native geliştirme süreci boyunca rehberlik edecek şekilde tasarlanmıştır. Katılımcılar bu eğitimde, birçok ana React Native bileşeni ve API'siyle nasıl çalışacaklarının yanı sıra dosya yapısı, tarzları ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olurlar. 

Installation OSX
OSX Installation
More on OSX Installation
Running in the Simulator

Installation Windows
Windows Setup of React Native
Android Studio and React Native CLI Installation
Emulator Creation and System Variables

Onwards!
Troubleshooting React Native Installs
Project Directory Walkthrough
Getting Content on the Screen
React vs React Native
Creating a Component with JSX
Registering a Component
Destructuring Imports
Application Outline
The Header Component
Consuming File Exports

Making Great Looking Apps
Styling with React Native
More on Styling Components
Introduction to Flexbox
Header Styling
Making the Header Reusable

HTTP Requests with React Native
Sourcing Album Data
List Component Boilerplate
Class Based Components
Lifecycle Methods
Quick Note On Axios
Network Requests
Component Level State
More on Component Level State
Rendering a List of Components
Displaying Individual Albums
Fantastic Reusable Components - The Card
Styling a Card
Passing Components as Props
Dividing Cards into Sections

Handling Component Layout
Mastering Layout with Flexbox
Positioning of Elements on Mobile
More on Styling
Images with React Native
Displaying Album Artwork
Making Content Scrollable
Handling User Input with Buttons
Styling of Buttons with UX Considerations
Responding to User Input
Linking Between Mobile Apps
Setting Button Text by Props

Processing Authentication Credentials
Logging a User In
Error Handling
More on Authentication Flow
Creating an Activity Spinner
Conditional Rendering of JSX
Clearing the Form Spinner
Handling Authentication Events
More on Conditional Rendering
Logging a User Out and Wrapup

Rendering Lists the Right Way
The Theory of ListView
ListView in Practice
Rendering a Single Row
Styling the List
Creating the Selection Reducer
Introducing Action Creators
Calling Action Creators
Adding a Touchable
Rules of Reducers
Expanding a Row
Moving Logic Out of Components
Animations
 
State Using
Immutable State
Creating Immutable State
More on Creating Immutable State
Synchronous vs Asynchronous Action Creators
Introduction to Redux Thunk
Redux Thunk in Practice
Redux Thunk in Practice Continued
Making LoginUser More Robust
Creating User Accounts
Showing Error Messages
A Firebase Gotcha
Showing a Spinner on Loading

Navigating Users Around
Dealing with Navigation
Navigation in the Router
Displaying Multiple Scenes
Navigating Between Routes
Grouping Scenes with Buckets
Navigation Bar Buttons
Navigating to the Employee Creation Form
Building the Employee Creation Form
Employee Form Actions
Handling Form Updates at the Reducer Level
Dynamic Property Updates
The Picker Component
Pickers and Style Overrides

React native Build
Android apk export
android store deploye
iOS Teting
iOS App store deploye
Android key store

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim