Node.js Uygulama Geliştirme

Bu uygulamalı Node.js eğitimi, ön uç tasarımcıları ve sunucu tarafı geliştiricilere Node.js uygulamalarını nasıl hızlı bir şekilde oluşturacakları, koruyacakları ve dağıtacakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu eğitimde Node.js mimarisi V8 motoru ve Node Ekosistemi kapsamlı bir şekilde işlenir. Bu eğitimde, Node.js organizasyonel yapısının bir parçası olan işlevleri ve modülleri kullanarak Node.js uygulamaları oluşturma ve düzenleme konusunda pratik bir yaklaşım izlenir. Katılımclar, Node.js çekirdek modülleri hakkında kapsamlı bilgi alırken npmkullanarak paketleri nasıl yükleyeceklerini ve kuracaklarını öğrenirler. Katılımcılar, birim testi ve istisna işleme (exception handling) yoluyla sorunları tanımlamayı ve bu sorunları düzeltmeyi öğrenirler. 


Katılımcılar, Node.js kullanarak CLI (Komut Satırı Arayüzü) uygulamaları geliştirmeyi, HTTP sunucuları gibi TCP/IP istemcileri ve sunuularla iletişim kurmak için Node.js ağ modüllerinin kullanımını ve REST (Representational State Transfer) veri hizmetleri oluşturmayı ve kullanmayı öğrenirler. Katılımcılar, hızlı bir şekilde Web uygulamaları oluşturmak üzere Express gibi çerçeveleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Katılımcılar, verileri depolamak, almak ve işlemek üzere (ör. veri kalıcılığı elde etmek için) Node.js'nin MongoDB gibi NoSQL veritabanlarını bağlamak üzere nasıl kullanılacağını öğrenirler. 


Öğrenmeyi güçlendirmek ve gerçek yetkinliği geliştirmek üzere kapsamlı uygulama örnekleri eğitimle bütünleştirilmiştir. 


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • Node.js yükleme ve yapılandırma
 • Modülleri npm kullanarak yükleme ve yönetme
 • V8 Motoru ile çalışma
 • HTTP sunucuları ve HTTP istemcileri oluşturma
 • Eş zamanlı ve eş zamansız tasarım düzenleri
 • Node.js uygulamaları oluşturma
 • Uygulama verilerini NoSQL veritabanlarında depolama
 • Expres gibi Web uygulama çerçeveleriyle çalışma
 • Node.js uygulamalarını test etme ve hataları düzeltme
 • Node.js çekirdek modüllerini kullanma
 • Node.js olay sistemini ve olay yayınlayıcılarını kullanma
 • Tampon bellekleri ve akışları kullanarak dosya sistemiyle etkileşme
 • İnternet üzerinden çalışan uygulamalar oluşturmak üzere Node.js ağ API'lerini kullanma
 • RESTful Web hizmetleri oluşturma ve kullanma


Ön Koşullar


JavaScript Programlama kursuna katılmak için gerekli JavaScript eşdeğeri bilgi birikimi. Katılımcıların, ayrıca Windows, Linux veya OS X komut satırı arayüzü ve HTTP gibi ağ protokolleri hakkında temel bilgiye sahip olmaları gereklidir.

About Node.js

·       Server Side JavaScript

·       The Event Loop

·       Asynchronous Execution

·       npm

·       Node.js Architecture

·       Node.js Core Modules

·       Node.js Projects and Applications


Node.js Global Environment

·       Timers

·       Global Objects

·       The process Object

·       Buffers and Buffer Manipulation


ES6 Enhancements

·       Arrow Functions

·       let and const Keywords

·       Enhanced Object Literals

·       Map and Set Collections

·       WeakMap and WeakSet Collections

·       String Template Literals


Installation and Configuration

·       Node.js

·       npm

·       Express

·       MongoDB

·       Mongoose


Programming Fundamentals with Node

·       Using Modules to Organize Code

·       Creating and Reusing Code with Modules

·       Asynchronous Programming Fundamentals

·       Using Callbacks to Handle Events

·       Using EventEmitters to Handle Repeating Events

·       Type Testing with the util Module

·       The Node.js Module Loading System


Unit Testing and Debugging with Node.js

·       Implementing Unit Tests with the Assert Module

·       Test Driven Development with Nodeunit

·       Behavioral Testing with Mocha

·       Facilitating Debugging with the Console Module

·       Working with the Node.js Debug Utility


System and Data Interaction With Node

·       Interacting with the System Using the os Module

·       Working with the File System Using the fs and path Modules

·       Managing Data Flow with Pipes and Streams

·       Synchronous vs. Asynchronous File System Interaction

·       Using Buffers to Read and Manipulate Binary Data

·       Handling and Transforming File Path Information with the path Module


Data Persistence with Node.js

·       Data Persistence Mechanisms

·       MongoDB Capabilities

·       Connecting to MongoDB

·       Using the fs Module to Read and Write Files Synchronously and Asynchronously


Web Application and Network Programming

·       Using Express to Rapidly Build and Deploy Web Applications

·       REST-Based Web Service Fundamentals

·       Creating HTTP Servers and Clients Using the http Module

·       Sending HTTP Requests and Receiving HTTP Responses

·       Making DNS Requests with the dns Module

·       Creating TCP Clients and Servers with the net Module   


Process Management with the process Module

·       Executing External Applications

·       Attaching and Detaching Child Processes

·       Facilitating Inter-Process Communication between Node.js Processes

·       Making Node.js Applications Executable


Creating Modules

·       Planning Modules

·       Working with the package.json File

·       Working with Dependencies

·       Understanding Semantic Versioning


Node.js Global Environment

·       Timers

·       Global Objects

·       The process Object

·       Buffers and Buffer Manipulation


Installation and Configuration

·       Node.js

·       npm

·       Express

·       MongoDB

·       Mongoose


Unit Testing and Debugging with Node.js

·       Implementing Unit Tests with the Assert Module

·       Test Driven Development with Nodeunit

·       Behavioral Testing with Mocha

·       Facilitating Debugging with the Console Module

·       Working with the Node.js Debug Utility


Data Persistence with Node.js

·       Data Persistence Mechanisms

·       MongoDB Capabilities

·       Connecting to MongoDB

·       Using the fs Module to Read and Write Files Synchronously and Asynchronously


Process Management with the process Module

·       Executing External Applications

·       Attaching and Detaching Child Processes

·       Facilitating Inter-Process Communication between Node.js Processes

·       Making Node.js Applications Executable

Javascript Programlama bilgisine sahip olmak

Eğitim Detayları
Süre 4 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim