Advanced Java Programming

Bu, katılımcılara Java SE (Java Platform, Standard Edition) ile yazılım geliştirme konusunda ileri düzey bilgiler sağlayan bir eğitimdir. Collections API ve özel durum işleme dahil olmak üzere, yapılandırılmış ve nesneye dayalı Java programlama konusunda tam bir deneyime sahip kişilere yöneliktir. Genel türler hakkında en azından temel düzeyde bilgi sahibi olunmalıdır. Bu yüzden eğitim, bilgilerin tazelenmesiyle başlar ve ardından genel türler hakkında ayrıntılı bilgilerle devam eder.


Java Time API'si hakkında kısa genel bilgiler verildikten sonra I/O akışları modeli, dosya işleme, nesne serileştirme ve ağ yuvaları üzerinden iletişim kurmak için akışları kullanma konuları ele alınır. İki bölümden oluşan ünitede ise çok iş parçacıklı programlama ve eşzamanlılık teknikleri işlenir. Java'da dinamik yazma, Reflection API ve dinamik Proxy'ler konularına değinildikten sonra kaynak kodu açıklamalarının temeli konusunda çeşitli bilgiler verilir.


Eğitimin sonuna gelindiğinde birkaç bölümde birim testi ve test odaklı geliştirme uygulamaları konuları ele alınır. JUnit ve Mockito gibi harici kütüphanelerden ilk defa bahsedilen ve tamamen teknolojiyle alakalı olmayan bu eğitim, daha çok tasarım ve en iyi uygulamalar alanlarına yöneliktir.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Java genel türlerinin etkili bir şekilde kullanımı
  • Java’daki akış yapıları ve bu akışların dosya giriş ve çıkışlarını yönetmek için nasıl kullanılacağı
  • Potansiyel olarak karmaşık olan grafiklerin ve nesnelerin içselleştirilmeleri ve dışlanmaları için Java serileştirilmesinin nasıl kullanılacağı
  • Ağ yuvalarını kullanarak süreçler arasında iletişim kurma
  • Uygulama durumuna aynı zamanda erişimi güvenli bir şekilde yönetebilen çok iş parçacıklı Java uygulamaları geliştirme
  • Genel görevler, keşif veya kod oluşturma için Reflection API'sini ve dinamik proxy'leri kullanma
  • Java kaynak dosyalarında meta verileri ifade etmek için standart açıklamalar kullanma ve özel açıklamalar geliştirme
  • JUnit kullanarak Java sınıfları için birim testleri oluşturma
  • Etkili testler yazma ve test edilebilirlik için sınıflar tasarlama
  • Teste dayalı geliştirme (TDD - Test-Driven Development) hakkında bilgiler ve izole test sürecini desteklemek için dinamik sahte nesneleri kullanma

Module -1

•    Annotations

•    Reflection API

•    Scripting API

•    Compiler API


Module -2

•    Collections

•    Performance

•    List

•    ArrayList

•    HashMap

•    Hashset

•    Set

•    Treeset

•    LinkedHashMap


Module -3

•    XML Processing

•    XML and XSD

•    JAXB lib.

•    XSL

•    XPath

•    XQuery


Module -4

•    Threads and Concurrent Programming

•    Quick summary

•    Callable

•    Executors

•    Synchronizers

•    Multi Thread


Module -5

•    Database Programming

•    JDBC

•    JPA

•    Hibernate


Module -6

•    NIO and NIO2

•    Create File

•    Delete, Write

•    File Control


Module -7

•    Networking

•    Non-Blocking

•    Sockets

•    Selector

•    Messajing


Module -8

•    Security

•    Digital Signatures

•    Message Digests

•    Symmetric/Asymmetric Ciphers


Module -9

•    New Features

•    Stream API

•    Paralel Stream

•    Map/Reduce

•    Lamda


Java Programlama bilgisine sahip olmak ya da Java Programming eğitimini almış olmak gerekmektedir.

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim