Developing Object-Oriented Programs in Java

Bu orta düzey eğitim, nesneye dayalı düzenle ilgili genel bir görünümünü sağlamak ve Java™'nın desteklediği devrimsel yaklaşımı canlandırmak için örneğe dayalı bir yaklaşım kullanır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Java™  Standard Edition'ın ana bileşenleri ve paketleri hakkında genel bilgiye sahip olurlar ve Java™ ile Java™ söz dizimi ve anlamsallığını kullanarak nesneye dayalı programlama ilkelerini uygulayabilir hale gelirler. Katılımcılar bu eğitimde Java™ ile ilgili tüm konularda ve Java'nın yeni özellikleri hakkında tam anlamıyla bilgi sahibi olurlar.


Açıklama


Nesneye Dayalı Programlama Kavramları

Java SE Programlama Dili Temelleri

 • Temel Veri Türleri
 • Arabirimler
 • Sınıflar ve Yöntemler
 • Devralma
 • Ana Sınıf Kütüphanesi (Core Class Library)
 • Koleksiyonlar ve Akışlar
 • Özel Durum İşleme
 • Tür Değiştirme (Type Casting)


Programlama diliyle ilgili yeni özellikler

 • Türler
 • Compile-time türü güvenliği
 • Collections Framework (JSR 14).
 • Enhanced Iterators (JSR 201)
 • Autoboxing/Unboxing
 • Typesafe Enums
 • Vararg
 • Static Import
 • Meta veriler (Ek açıklamalar)


Kimler Katılmalı?


Bu eğitim, Java™ uygulamaları geliştirme sürecine dahil olan geliştiriciler, yazılım ve sistem mimarları ile proje yöneticilerine yöneliktir.


Ön koşullar

Aşağıdaki alanlarda deneyim zorunludur: Prosedürel veya nesneye dayalı programlama dillerinde deneyim

Java SE Language Fundamentals

 • Primitive Data Types
 • Interfaces
 • Classes and Methods
 • Inheritance
 • Core Class Library
 • Collections and Streams
 • Exception Handling
 • Type Casting


New language Features

 • Generics
 • Compile-time type safety.
 • Collections Framework (JSR 14).
 • Enhanced Iterators (JSR 201)
 • Autoboxing/Unboxing
 • Typesafe Enums
 • Vararg
 • Static Import
 • Metadata (Annotations)

Eğitim Detayları
Süre 2 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim