C Programming Fundamentals

C programlama dili, tüm platformlarda (Linux/Unix, Windows, Mac, yerleşik sistemler ve ana bilgisayarlar) hem sistem hem de uygulama yazılımı geliştirmek için kullanılabilir. C programlama dili, sağladığı esneklik ve verimlilik, düşük seviyeli işlevleri ele alma ve farklı platformlar arasında kolaylıkla aktarılabilmesinden dolayı çok popüler bir dil haline gelmiştir. Ayrıca C programlama dili ile yazılmış çok sayıda yüksek verimli ve genellikle açık kaynaklı yazılım kütüphanesi vardır. Böylece, bu kütüphaneler diğer C programlarından kolaylıkla çağrılarak kullanılabilir.


Bu eğitim, C programlama dilinin (özellikle C99 ve C11) ISO / ANSI tanımının sözdizimi ve yapısını kapsar. Eğitim, ayrıca C önişlemcisi, hata ayıklama araçları ve "configure" ve "make" gibi oluşturma araçlarını da kapsar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Giriş / Çıkış, dizi işleme ve bellek yönetimi için standart C kütüphanelerinin kullanımı
  • ANSI C'nin temelleri, veri türleri ve işaretçiler
  • C uygulamaları yazma


Kimler Katılmalı?


C programları yazmak isteyen uygulama programcıları


Ön koşullar


Programlama yapıları ve algoritma kavramları hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Başka bir programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak avantaj sağlayabilir

Basic syntax • program structure • elementary data types • operators • expressions • strings.

Comparison operators and flow control (while/for/do/if/switch).

Arrays • pointers • structures • union • bit fields • enum • bitwise operators.

Using pointers to modify arguments • strings and common string functions • arrays of pointers

Functions and prototyping • identifier scope and storage class • header files • recursivity.

The C preprocessor • working with macros • conditional compilation.

Getting and displaying text • working with files.

Using standard input and standard output.

Linked lists • function pointers • "hook" functions.

Dynamic memory allocation.

algoritma kavramlarına ve programlama yapısına aşina olmak

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim