Introduction to Spring Boot

Spring Boot, Java geliştiricilerinin genellikle yerleşik Tomcat, Jetty veya Undertow kopyalarını kullanarak "sadece çalışan" Spring uygulamaları oluşturabilmelerini sağlar.  Bu Spring Boot uygulamaları, herhangi bir kod oluşturma veya XML yapılandırma gerektirmez ve aynı zamanda entegre durum izleme, basitleştirilmiş Maven yapılandırması ve Spring uygulamalarınızı oluşturmayı, dağıtmayı ve çalıştırmayı kolaylaştıran diğer özellikleri içerir.


 Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Spring Boot komut dosyası oluşturma için gerekli olan Groovy’nin temelleri
  • Spring Boot CLI (Command Line Interface - Komut Satırı Arabirimi) yükleme
  • Spring Boot uygulamalarını oluşturma ve dağıtma
  • Ölçümleri ve durum kontrollerini toplama ve inceleme
  • Spring Boot uygulamalarını güvenli hale getirme

Spring MVC Primer

Integrating Spring with Java EE Web Apps - ContextLoaderListener and WebApplicationContext

Spring Web MVC Overview, Capabilities, Architecture (Front Controller, MVC Pattern)

Spring MVC Basics the DispatcherServlet,

Configuration using @EnableWebMvc

Controllers, using @Controller, @RequestMapping (Handler Methods)

Controller Details using @RequestMapping, @RequestParam and @PathVariable

Model Data, @ModelAttribute, Model/ModelAndView Classes


Getting Started with Spring Boot

Application class

@SpringBootApplication

Build as a Runnable jar

Dependency injection, component scans, Configuration

Externalize your configuration using application.properties or YAML files

Context Root and Management ports

Logging


Building Web Applications in Spring Boot

Spring MVC Controllers

Using ModelAttributes

@RequestMapping and @RequestParam

Using a ModelAndView

Using images and templates for views

Using an Embedded database with JdbcTemplate

Executing Sql scripts

Using a production database

JPA Data and JPA RepositoriesRESTful Web Services

REST Overview (Characteristics/Capabilities, URI Templates, REST vs SOAP

REST and Spring MVC

Spring support for REST

@RequestMapping/@PathVariable, @RequestBody, @ResponseBody, HTTP Method conversion

URI Templates and @PathVariable

Writing RESTful Controllers / @RestController

JSON Representations for Resources

Message Converters

Generating XML

JAXB and Jackson Message Converters for XML

JAXB / @XmlRootElement

Content Negotiation

Client Requirements and Spring's RestTemplate


Securing an Application with Spring Boot and Spring Security

Spring Security Overview using the DelegatingFilterChainProxy and FilterChainProxy

Using Spring Web Authentication

The key Classes of HttpSecurity, AuthenticationProvider, UserDetailsService, UserDetails, AuthenticationManager, Authentication and GrantedAuthorities

Using your own AuthenticationProvider and UserDetailsService with hashed passwords and tokens

Spring Security Authorization overview with the AccessDecisionManager and AccessDecisionVoters

Authorization using @EnableGlobalMethodSecurity, JSR250 and Spring Security Annotations

Using a @ControllerAdvice for ExceptionHandling

Creating your own custom Authorization Voter and AccessControlManager

Using HTTPS

Securing a Restful service via a customized UsernamePasswordAuthenticationFilter


Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim