Xamarin Mobile Application Development

Bu eğitimde katılımcılar, C# ve .NET kod tabanı kullanarak Android ve iOS uygulamaları oluşturmak için çapraz platform mobil geliştirme aracı Xamarin'i nasıl kullanabileceklerini öğrenirler.


Katılımcılar eğitime, tek bir kod tabanı kullanarak Android ve iOS uygulamaları oluşturmak üzere Xamarin.Forms kullanımını öğrenerek başlarlar. Katılımcılar, tüm platformlarda UI katmanını tanımlamak için XAML'ı nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Uygulamayı hem Android hem de iOS simülatörlerine ve gerçek test cihazlarına yükleyerek, UI'nin tüm platformlarda nasıl yerel kontroller oluşturduğunu ve böylece uygulamaya nasıl yerel bir görünüm ve his kattığını görürler.


Eğitimde XAML denetimlerinin kullanımla nasıl etkileşime girdiği, UI düzenini yönetmek için XAML'ın nasıl kullanılacağı ve UI olaylarını C# olay işleyicilerine nasıl bağlayacağı gibi XAML konuları işlenir. Katılımcılar ayrıca belirli bir platformda uygulamanın UI görünümünü nasıl özelleştirebileceklerini öğrenirler.


Katılımcılar, hem cihazda depolanan yerel verilerle nasıl etkileşimde bulunacaklarını hem de Xamarin.Forms kullanarak RESTful hizmetlerinden gelen verilerle nasıl iletişim kuracaklarını ve bu verileri nasıl işleyeceklerini öğrenirler.


Xamarin, ayrıca geliştiricilerin her bir platform için ayrı bir yerel UI kodu yazmasını sağlayan Xamarin Native desteğine de sahiptir. Bu eğitimde katılımcılar, Xamarin.Android'in nasıl kurulacağını ve yapılandırıldığını öğrenir ve daha sonra Android uygulama mimarilerini nasıl inceleyeceklerini görürler. Katılımcılar, Android tasarımcıları ve denetimlerini kullanan Xamarin.Android'i kullanarak C#'da uygulama geliştirirler. 


Katılımcılar ayrıca, Xamarin.iOs'un nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını öğrenir ve ardından yerel iOS mimarilerini nasıl inceleyeceklerini görürler. Katılımcılar, iOS tasarımcıları ve denetimlerini kullanarak Xamarin.iOS uygulamaları geliştirirler. 


Bu eğitimde ayrıca hem Android hem de iOS cihazlarda dokunma ve konum hizmetleriyle nasıl çalışılacağı da incelenir. 


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • Xamarin geliştirme sistemini yapılandırma
 • Xamarin.Forms ve Xamarin.Native karşılaştırması
 • Bir Xamarin uygulamasının anatomisi
 • Xamarin.Forms uygulamaları için XAML
 • XAML olaylarını yönetme
 • XAML.Forms denetimlerini Android ve iOS platformlarında özelleştirme
 • Yerel cihazda verilerle çalışma
 • RESTful hizmetlerinden veri çağırma ve bu verileri işleme
 • Xamarin.Android uygulamalarının nasıl oluşturulacağı
 • Xamarin.iOS uygulamalarının nasıl oluşturulacağı
 • Dokunma özelliği ile çalışma
 • Konim Hizmetleriyle çalışma
 • NuGet ve Xamarin Store kullanımı


Ön Koşullar


C# programlama deneyimi.

Giriş

Xamarin eğitimlerine başlarken

Xamarin kurulumlari

Visual Studio kurulum

Visual Studio for Mac kurulum

Xcode kurulum

Xamarin ve hyper v ayarlamaları

Emulator ve simulator kurulumları

Visual studio ide ortaminin çaliştirilması

Xamarin mimarisi ve temelleri

Xaml teknikleri ve temelleri

Devops hakkinda bilgilendirme

Azure mobile apps hakkinda bilgilendirme

 

Android

Xamarin Native Android başlarken

Visual studio native android uygulama başlatma

Xamarin android proje inceleme

Xamarin android jit (just in time) derleyici ve kapsami

Xamarin android designer

Activities and intens

Xamarin accessibility

Android resources

Android activity lifecycle

Android controls

Actionbar

Autocomplete

Buttons

Calendar

Cardview

Edittext

Gallery

Navigationbar

Pickers

Popup menu

Rating bar

Spinner

Switch

Textureview

Toolbar

Viewpager

Webview

Layouts

Linerlayout

Relativelayout

Tablelayout

Recyclerview

Listview

Gridview

Gridlayout

Tabbedlayout

Broadcast receivers

Sqlite

Toolbar and appbar

Android navigation

Splash screen

Api and nuget packets

Listview and listview events

Localization

Web services

Permission

Graphics and animation

Notification

Httpclient

Xamarin Market Yayınlama Android (PlayStore)

 

IOS

 

Xamarin Native IOS başlarken

Xcode ve ios emulator islemleri

Xamarin ios proje inceleme

Xamarin ios aot (ahead of time) derleyici ve kapsami

Xamarin ios designer

Storyboards

User interface

Controls

 • Alerts
 • Buttons
 • Collection view
 • Images
 • Manuel camera controls
 • Maps
 • Labels
 • Picker
 • Progress and activity indicators
 • Searchbar
 • Sliders
 • Switch
 • Segmented control
 • Stack view
 • Tables and cells
 • Tab bars and bar controllers
 • Text input
 • Webviews

Events

Sqlite

Localization

Threading

Touch

Images & icons

Platform features

Security and privacy features

Web service

Splash screen

Api and nuget paskets

Xamarin Market Yayınlama iOS (App Store)

 

Forms

 

Xamarin Forms başlarken

Xamarin Forms Android inceleme

Xamarin Forms IOS inceleme

Xaml inceleme

Animation

 • Simple animation
 • Easing animation
 • Custom animation

Controls

 • Boxview
 • Buttons
 • Colors
 • Datepicker
 • Images
 • Maps
 • Listview
 • Data sources
  • Cell appearance
  • List appearance
  • nteractivity
  • Performance
  • Pull to refresh
  • Caching
 • Picker
 • Slider
 • Stepper
 • ableview

Styles

 • Css style
 • Xaml style

Layouts

 • Stacklayout
 • Absolutelayout
 • Relativelayout
 • Gridlayout
 • Flexlayout
 • Scrollview
 • Layout options
 • Margin and padding
 • Device orientation
 • Tablet & desctop
 • Custom layout

Pages

 • Contentpage
 • Masterdatailpage
 • Navigationpage
 • Tabbedpage
 • Templatepage
 • Carouselpage

Cells

 • Textcell
 • Imagecell
 • Switchcell
 • Entrycell

Dependency service

Contextactions

Custom renderers

Bindingcontext

Ivalueconverter

Permission

Sqlite

Realm

Plugins

Web service and httpclient

Mvvm

Localization

Animation

Notification

C# Programlama tecrübesi

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim