Agile Coaching

Agile koçunun, temel koçluk yetkinliklerini öğretmeyi, uygulamayı ve pekiştirmeyi öğrenin, başarılı bir şekilde üzerinde anlaşılan bir ekip oluşturun ve organizasyonel sonuçlara ulaşın.


Bir koçun öncelikli hedefi, müşterisinin uygulama ve davranış bilincini arttırmak ve ulaşamayacağı alanların dışında olabilecek hedefleri gerçekleştirmesini sağlamak ve güçlendirmektir. Düşünülmüş ve planlı bir katılım yoluyla koç, ekip ve kuruluşun iş hedeflerine ve amaçlarına odaklanabilmelerini sağlamak için ölçülebilir ve sürdürülebilir bir şekilde ekip uygulamaları geliştirmek için çaba gösterir. Koç ister şirket içinde olsun ister şirket dışında, koçluk çok kapsamlı öğretim, rehberlik, problem çözme, planlama, liderlik, ekip oluşturma becerilerini ve bilgi birikimini kapsar.


Koçlar, çevik ve yalın düşünmeye izin veren ve hızlı bir şekilde değer sağlayan ve yeni yaklaşımlar oluşturan kültür değişimi için kuruluşları zorlamalıdır. Koçluk yapan kişi yetkin, profesyonel ve etik olmalıdır. Hem iş hem de teknik açıdan gerekli bilgi birikimine sahip olmalı ve değişimin bireyler ve kuruluşlar üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu eğitim, Agile koçuna temel koçluk yetkinliklerini öğretmek, sahip oldukları bilgileri pekiştirmek ve Agile koçunun başarılı bir şekilde üzerinde anlaşılmış bir ekip oluşturmasını ve organizasyonel sonuçlara ulaşmasını sağlamak için tasarlanmıştır.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • Agile koçluğu hakkında genel bilgiler, koçlukla ilgili yetkinlikler ve uygulamalar
 • Etik ve profesyonel koçluk standartlarının ve sözleşmelerinin geliştirilmesi, bunları ekipler ve kuruluşlarla yapılan koçluk çalışmalarına uygulama
 • Agile koçunun sahip olması gereken koçluk, yardımcılık, rehberlik, öğretmenlik ve "kendi stilinizi" nasıl geliştireceğinize dair yol göstericilik gibi çeşitli rolleri, becerileri ve disiplinleri; bu roller arasında geçiş yaparken esnekliği, şeffaflığı ve kendine olan güveni nasıl muhafaza edeceği
 • Hizmetkar liderliğinin arkasındaki filozofi ile gerçek bir hizmetkar lider olmanızı ve yüksek performanslı ekipler oluşturmanızı kolaylaştırmak için başkalarının ihtiyaçlarını ilk sıraya yerleştirmenizi sağlayacak uygulamalar ve teknikler
 • Agile Coach düşünce tarzı - Size ve diğerlerine yardımcı olmanızı sağlayacak zihniyet değişimi, ekip gelişimine odaklanma, değer odaklı sunum, anı yaşarken meraklı ve yenilikçi kalma, eğlenme ve kısıtlamalardan faydalanma
 • Ekibinizin mükemmelleşebileceği, güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmanızı sağlayan karşılıklı güven oluşturmanızı sağlama yolları
 • Söylenenlere odaklanabilme yeteneğini artırmak, araştırma ve bilgi alma yoluyla işbirliğini ve iletişimi en üst düzeye çıkarmak için kullanılabilecek etkin dinleme ve güçlü sorgulama teknikleri
 • Ekip ve/veya kuruluş amaçlarına ve kararlaştırdığınız koçluk sonuçlarına ulaşılmasına yardımcı olacak planlama ve hedefleri belirleme ile ilgili ileri düzey teknikler
 • Ekip içerisinde ilerleme ve hesap verilebilirliği yönetmenize yardımcı olacak çeşitli eylemlerde ve öğrenme süreçleri tasarlama ve farkındalık yaratma teknikleri


Kimler Katılmalı?


 • Agile Coach rolünü hedefleyen Proje ve Program Profesyonelleri
 • Tüm iş alanını ve Agile koçluk becerilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamak isteyen deneyimli Scrum Master’lar, Agile Proje/Program Yöneticileri veya Iteration Yöneticileri.
 • Agile uzmanı ve profesyonel koç olarak uzmanlık becerilerini geliştirmek ve iyileştirmek isteyen Agile koçları.
 • Ekiplerindeki aşılamaz görülen sorunları çözme yeteneğini artırmak isteyen koçlar.
 • Agile yöneticileri, Ürün Sahipleri ve ekiplerle çalışma konusunda daha fazla beceriye sahip olmak isteyen diğer kişiler.
 • Sahip oldukları becerileri geliştirmek, yeni teknikler ve numaralar öğrenmek isteyen koçlar.
 • Sertifikalı Scrum Coach olmak isteyen kişiler.
 • Agile ekiplerine koçluk ve rehberlik yapan ancak bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedememiş kişiler.


Ön koşullarBu, orta/gelişmiş düzeyde atölye çalışmasıdır. Katılımcıların temel Agile eğitimini veya aşağıdaki listede belirtilen herhangi bir Certified Scrum Master eğitimini veya eş değerini almış olmaları ya da Agile ekipleri ile en az 6 ila 12 ay arasında çalışmış olmaları gereklidir.


Agile Coach

Agile koçluğunda “Siz” tanımı

Agile koçluk zihniyeti

Agile ekip kolaylaştırma

Agile ekip kolaylaştırıcı davranışları

Bir kişinin ekibe hizmet edebilme yeteneğini değerlendirme

Koçun sorumlulukları ve becerileri

Koçluk alanında kişisel farkındalık ve kişisel yönetim becerilerini elde etme

Daha gelişmiş Agile koçluk becerileri geliştirme

Koçlukla ilgili sınırları belirleme

Şirket içi ve şirket dışı koçluk karşılaştırılması

Koçluk “anlaşması”

Koçluk anlaşması tasarlama


Kolaylaştırıcı Olarak Koçluk

Kolaylaştırma ve kolaylaştırıcı durumu

Kolaylaştırmanın tanımı

Toplantıların kolaylaştırılması

İşbirliği için toplantılar tasarlama

Tam katılımı ve etkileşimi kolaylaştırma

Kolaylaştırma işbirliği

Ekiplerin karar verme süreçlerini kolaylaştırma


Profesyonel Koç olarak Koçluk

Koçluk durumu

Koçlukta tarafsızlığın korunması

Kişisel farkındalık ve kişisel yönetim

Müşteri gündemini tutma

Sorunların tespiti ve araştırılması

Eylem taahhüdü ve başarı

Profesyonel koçluk becerileri


Bir Rehber Olarak Koçluk

Agile rollerine rehberlik ve koçluk

Rehberlik ve koçluk geçişleri ve uygulamaları

Bireysel değişim döngüsü

Bireylerin dirençlerini belirleme ve bu dirençleri ele alma

Rehberlik ve koçluk karşılaştırılması


Öğretmen Olarak Koçluk

Öğretme ile rehberlik ve koçluğun karşılaştırılması

Agile temellerinin öğretilmesi ve zihniyet değişimi

Öğretim modları ve yöntemleri

Agile çerçeveleri arasındaki farklar ve açıklamaları


Ekip Koçluğu

Ekip gelişimi

Ekip gelişimi modeli

Ekip gelişiminin hangi aşamada olduğunu belirleme

Bir ekibin gelişim eğrisini yükseltmesine yardımcı olma

Ekip ortamı oluşturma

Ekip güveni oluşturma

Paylaşılan liderlik ve kişisel örgütlenme

Sürekli gelişim arayışı

Yüksek performans hakkında bilgiler ve yüksek performansın belirlenmesi

Takım - grup zihniyetini/davranışlarını bilmek ve oluşturmak

Farklı türde ekiplerle başa çıkma stratejileri

Kişisel örgütlenme ekibindeki rolünüz

Ekip içindeki işlev bozuklukları ve çatışmalarla başa çıkma

'Grup Düşüncesini' belirleme ve yönetme

Organizasyonel engelleri ele alma

Liderlik katılımını teşvik etme

Bu, orta/gelişmiş düzeyde atölye çalışmasıdır. Katılımcıların temel Agile eğitimini veya aşağıdaki listede belirtilen herhangi bir Certified Scrum Master eğitimini veya eş değerini almış olmaları ya da Agile ekipleri ile en az 6 ila 12 ay arasında çalışmış olmaları gereklidir.

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim