Db2 for z/OS: System & Data Recovery

Bu eğitimde, hem Db2 for z/OS sistemi hem de barındırdığı veriler için kurtarma ve yeniden başlatma prosedürleri kapsamlı bir şekilde ele alınır. Maksimum kullanılabilirliğin sağlanması için çeşitli kullanım yöntemleri ile birlikte veri ve sistem yedekleme/kurtarma süreçlerinde rol alan bileşenler, uygulamalar ve prosedürler ayrıntılı olarak açıklanır.

Eğitim Db2 11 for z/OS dahil olmak üzere tüm Db2 for z/OS ortamları için geçerlidir.


Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar şu konular hakkında bilgi sahibi olur:


•Tüm önemli sistem, yedekleme ve kurtarma bileşenleri

•Kurtarma durumlarına yardımcı olması için Db2 günlük kaydına duyulan ihtiyaç

•Db2 yardımcı programlarına duyulan ihtiyaç ve bunların kullanımı

•Sorunların belirlenmesi ve kurtarma durumlarına özgü Db2 yardımcı programlarının ve hizmet yardımlarının kullanımı

•Kurtarma durumlarında hizmet yardımlarının ne zaman gerekli olabileceğini belirleme

•Katalog ve dizin tablo alanlarını yedeklerken ve kurtarırken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar

•Db2 sisteminin normal şekilde başlatılması, işletimi ve kapatılması sırasında yapılan eylemler

•Db2 sisteminin anormal bir şekilde sonlandırılmasının ardından yapılması gerekli olan ilave eylemler

•Geciktirilmiş yeniden başlatmanın neden gerekli olduğu ve nasıl yapıldığı, bu işlemin Db2 sistemi ve üzerindeki verilere olan etkisi

•Koşullu yeniden başlatmanın neden gerekli olduğu ve nasıl yapıldığı, bu işlemin Db2 sistemi ve üzerindeki verilere olan etkisi

•Koşullu yeniden başlatma seçenekleri ve bu seçeneklerin her birinin ne zaman gerekli olabileceği

•Geciktirilmiş veya koşullu bir yeniden başlatmanın ardından tamamlanmamış tüm çalışmaları analiz etme ve tamamlanmaları için gerekli önlemleri alma

•Db2 sayfa kümelerinin yapısı ve biçimi

•Bozuk Db2 sayfalarını analiz etme ve onarma

•Yaygın hata mesajlarını yorumlama ve gereken eylemlere karar verme

•Db2 sistemiyle ilgili veri kurtarma ve yeniden başlatma prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi ve bu prosedürlerin uygulanması


Kimler Katılmalı?

Sistem Programlama Uzmanları, teknik Veritabanı Yöneticileri ve Db2 for z/OS sisteminden ya da veritabanı kurtarma işlemlerinden sorumlu olan diğer teknik destek çalışanları.


Ön koşullar

TSO/ISPF, SQL ile genel Db2 ilkeleri, yapısı ve bileşenleri gibi konulara hakim olma


Db2 Overview

Db2 Logging

Introduction to Db2 Utilities

Utilities for Backup & Recovery

Utilities for Data Integrity

Other Online Utilities

Stand-Alone Utilities (service aids)

Catalog & Directory Recovery

Db2 System and Operations

Abnormal Termination & Restart

Db2 Physical Data Storage

Problem Analysis and Handling


Eğitim Detayları
Süre 4 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim