Querying Data with Transact-SQL

Bu eğitim, Transact-SQL hakkında katılımcılara genel bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Bu eğitimde şu konular yer alır: T-SQL unsurları, SQL sorguları yazma, JOINs sorgulama, verileri sınıflandırma ve filtreleme, SQL Server 2016 veri türleri, T-SQL DML, yerleşik işlevler, veri gruplandırma ve toplama, alt sorgular ve son olarak operatörleri ayarlama.

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

 • SQL Server 2016’ın ana bileşenleri ve yetenekleri
 • T-SQL, kümeler ve tahmin mantığı
 • SELECT ifadesi ile tek bir tabloya yazma
 • SELECT ifadesi ile birden fazla tabloya yazma
 • Filtreleme ve sınıflandırma ile SELECT ifadeleri yazma
 • SQL Server’ın veri türlerini nasıl kullandığı
 • DML ifadeleri yazma
 • Yerleşik işlevleri kullanan sorgular yazma
 • Veri toplayan sorgular yazma
 • Alt sorgular yazma
 • Görünümler ve tablo değerli işlevler oluşturma ve uygulama
 • Sorgu sonuçlarını birleştirmek için küme operatörlerini kullanma
 • Pencere sıralaması, ofset ve toplama işlevlerini kullanan sorgular yazma
 • Pivot, Unpivot ve Cube uygulayarak verileri dönüştürme
 • Depolanmış prosedürler oluşturma ve uygulama
 • Değişkenler, koşullar ve döngüler gibi programlama yapılarını T-SQL koduna ekleme

1. Introduction to Microsoft SQL Server 2016

·       The Basic Architecture of SQL Server

·       SQL Server Editions and Versions

·       Getting Started with SQL Server Management Studio


2. Introduction to T-SQL Querying

·       Introducing T-SQL

·       Sets

·       Predicate Logic

·       Logical Order of Operations in SELECT statements


3. Writing SELECT Queries

·       Writing Simple SELECT Statements

·       Eliminating Duplicates with DISTINCT

·       Using Column and Table Aliases

·       Writing Simple CASE Expressions


4. Querying Multiple Tables

·       Joins

·       Querying with Inner Joins

·       Querying with Outer Joins

·       Querying with Cross Joins and Self Joins


5. Sorting and Filtering Data

·       Sorting Data

·       Filtering Data with Predicates

·       Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options

·       Working with Unknown Values


6. Working with SQL Server 2016 Data Types

·       Introducing SQL Server 2016 Data Types

·       Working with Character Data

·       Working with Date and Time Data


7. Using DML to Modify Data

·       Adding Data to Tables

·       Modifying and Removing Data

·       Generating automatic column values


8. Using Built-In Functions

·       Writing Queries with Built-In Functions

·       Using Conversion Functions

·       Using Logical Functions

·       Using Functions to Work with NULL


9. Grouping and Aggregating Data

·       Using Aggregate Functions

·       Using the GROUP BY Clause

·       Filtering Groups with HAVING


10. Using Subqueries

·       Writing Self-Contained Subqueries

·       Writing Correlated Subqueries

·       Using the EXISTS Predicate with Subqueries


11. Using Table Expressions

·       Using Views

·       Using Inline Table-Valued Functions

·       Using Derived Tables

·       Using Common Table Expressions


12. Using Set Operators

·       Writing Queries with the UNION Operator

·       Using EXCEPT and INTERSECT

·       Using APPLY


13. Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

·       Creating Windows with OVER

·       Exploring Window Functions


14. Pivoting and Grouping Sets

·       Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT

·       Working with Grouping Sets


15. Executing Stored Procedures

·       Querying Data with Stored Procedures

·       Passing Parameters to Stored procedures

·       Creating Simple Stored Procedures

·       Working with Dynamic SQL


16. Programming with T-SQL

·       T-SQL Programming Elements

·       Controlling Program Flow


17. Implementing Error Handling

·       Implementing T-SQL Error Handling

·       Implementing Structured Exception Handling


18. Implementing Transactions

·       Transactions and the Database Engines


·       Controlling Transactions

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim