Administering Microsoft SQL Server Databases

Bu eğitimde katılımcılar; veri depolama, yedekleme, geri yükleme, verileri içeri aktarma ve dışarı aktarma, güvenlik, veritabanı bakımı ve SQL Server Agent'a odaklanarak Microsoft SQL Server veritabanlarını sürdürmek için gerekli beceriler hakkında bilgi sahibi olurlar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • Veri tabanı yönetimi görevleri ve araçları
 • SQL Server'ı kurma ve yapılandırma
 • SQL Server veritabanlarını ve depolama alanlarını yapılandırma
 • Yedekleme stratejisi planlama ve uygulama
 • Veritabanlarını yedeklemelerden geri yükleme
 • Verileri içe ve dışa aktarma
 • SQL Server’ı izleme
 • SQL Server aktivitelerini izleme
 • SQL Server güvenliğini yönetme
 • Veri erişimlerini denetleme ve verileri şifreleme
 • Veritabanı bakımı işlerini kesintisiz bir şekilde yürütme
 • SQL Server Agent işleri ile SQL Server bakımını otomatikleştirme
 • Veritabanı e-posta, uyarı ve bildirimlerini yapılandırma

Introduction to SQL Server Database Administration

Database Administration Overview

Introduction to the SQL Server Platform

Database Management Tools and Techniques


Installing and Configuring SQL Server

Plan SQL Server Installation

Install SQL Server and Post-Installation Configuration


Work with Databases and Storage

Introduction to Data Storage with SQL Server

Manage Storage for System Databases and User Databases

Move Database Files

Configure the Buffer Pool Extension


Plan and Implement a Backup Strategy

SQL Server Recovery Models

Plan a Backup Strategy

Backup Databases and Transaction Logs

Backup Options and Backup Reliability


Restore SQL Server Databases

Restore Process and Databases Restoration

Advanced Restore Scenarios

Point-in-Tim Recovery


Import and Export Data

Transferring Data

Import and Export Table Data

Copy or Move a Database


Monitor SQL Server

Introduction to Monitoring SQL Server

Dynamic Management Views and Functions

Performance Monitor


Tracing SQL Server Activity

Trace SQL Server Workload Activity and Use Traces


Manage SQL Server Security

Introduction to SQL Server Security

Manage Server-Level Security and Database-Level Principals

Manage Database Permissions


Audit Data Access and Encrypt Data

Audit Data Access in SQL Server

Implement SQL Server Audit

Encrypt Databases


Perform Ongoing Database Maintenance

Ensure Database Integrity

Maintain Indexes

Automate Routine Database Maintenance


Automate SQL Server Management

Implement and Manage SQL Server Agent Jobs

Manage Job Step Security Contexts

Manage Job on Multiple Servers


Monitor SQL Server Using Alerts and Notifications

Monitor SQL Server Errors

Configure Database Mail

Configure Operators, Alerts, and Notifications

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim