SharePoint 2016 Business Intelligence

Bu eğitim, İş Zekası senaryoları için destek sağlayan SharePoint'teki özellikleri ve hizmetleri kapsar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?  • SharePoint sitelerini iş zekası için yapılandırma
  • SharePoint Excel Hizmetlerini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint Visio Hizmetlerini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint’te Power View’i yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint PowerPivot eklentisini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint Raporlama Hizmetleri eklentisini yapılandırma ve kullanma
  • SharePoint’te PerformancePoint’i yapılandırma ve kullanma
  • Power BI temelleri ve SharePoint ile nasıl uyumlu hale getirileceği

Configuring SharePoint Sites for Business Intelligence

Enabling SharePoint BI Features in a Team Site

Site Collection Level Features

Site Level Features

Walk-Though: Activating Business Intelligence Site Collection and Site Level

Features

Creating a New Site Using the Business Intelligence Center Template

Walk-through: Creating a Site Using the Business Intelligence Center

Template

Exercise: Configure an Existing SharePoint Team Site for Business

Intelligence

Exercise: Create a New SharePoint Site Collection with the Business

Intelligence Center Template


Excel Online in SharePoint

Viewing Excel Spreadsheets with SharePoint and Excel Online

Walk-Through: Viewing Excel Spreadsheet Data through SharePoint

Using SharePoint Excel Access Web Part

Walk-Through: Using SharePoint Excel Access Web Part

Refreshing Data Sources with Excel Online

Walk-Through: Registering an Account with SharePoint Secure Store

Services

Walk-Through: Refreshing Data Sources with SharePoint Excel

Services

Exercise: Using SharePoint Excel Online

Exercise: Configuring a Secure Store Service Application ID and

Credentials

Exercise: Refreshing Data Connections with Excel Online


Visio Services in SharePoint

Viewing Visio Drawings in SharePoint Pages

Walk-Through: Viewing Visio Drawings through SharePoint

Connecting Data to Visio Drawings

Walk-Through: Connecting SharePoint List Data to a Visio Drawing

Exercise: Using SharePoint Visio Services

Exercise: Connecting SharePoint Data to Visio Drawings


SharePoint Power Pivot Add-on

Creating a Basic Power Pivot Model in Excel

Walk-Through: Creating a Basic Power Pivot Data Model

Uploading Excel Power Pivot Workbooks to SharePoint

Walk-Through: Uploading and Viewing an Excel Workbook with a Power

Pivot Model

Refreshing Power Pivot Data Models with SharePoint

Walk-Through: Working with Power Pivot Interactive and Scheduled

Refresh

Exercise: Creating a Power Pivot Data Model

Exercise: Uploading and Interacting with Power Pivot Workbooks

Exercise: Refreshing Data in Power Pivot Workbooks 


SharePoint Power Viewer Feature

Creating a Power View Report in SharePoint

Walk-Through: Creating a Power View Report from a Power Pivot

Workbook

Using a BI Semantic Model Connection for a Power View Report

Walk-Through: Using the BI Semantic Model Connection to Create a Power

View Report

Exercise: Creating a Power View Report


SQL Reporting Services Add-on for SharePoint

Creating a Reporting Services Report with Report Builder

Walk-Through: Using Report Builder to Create a Report

Creating a SQL Reporting Services Report Subscription

Walk-Through: Schedule a Report Subscription

Creating a SQL Reporting Services Data Alert

Walk-Through: Create a SQL Reporting Services Data Alert

The SQL Server Reporting Services Report Viewer

Walk-through: Adding the SQL Server Reporting Services Viewer to a

SharePoint Web Page

Exercise: Creating a SQL Report Builder Report

Working with SQL Reports in SharePoint


SharePoint PerformancePoint Services

Using Dashboard Designer and Creating a Connection

Walk-through: Creating a Connection Using Dashboard Designer

Creating a KPI Using Dashboard Designer

Walk-through: Creating a PerformancePoint KPI with Dashboard

Designer

Creating a PerformancePoint Scorecard

Walk-through: Using Dashboard Designer to Create a PerformancePoint

Scorecard

Creating a PerformancePoint Report

Walk-through: Creating an Analytic Chart with Dashboard Designer

Creating PerformancePoint Dashboards

Walk-through: Creating and Deploying a PerformancePoint Dashboard357

Exercise: Creating a Connection Using Dashboard Designer

Exercise: Creating a KPI Using Dashboard Designer

Exercise: Creating a PerformancePoint Scorecard

Exercise: Creating a PerformancePoint Report

Exercise: Creating and Deploying a PerformancePoint Dashboard


Power BI

Using Power BI Desktop to Query and Import and Model SQL Server Data407

Walk-through: Querying and Importing from a SQL Server Data Source407

Creating a Report with Power BI Desktop

Walk-through: Creating a report using Power BI Desktop

Publishing a Power BI Report to the Power BI Cloud Service


Exercise: Creating a Power BI Desktop Report

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim