AWS'de Geliştirme

Bu eğitim, geliştiricilerin güvenli ve ölçeklenebilir bulut uygulamaları geliştirmek için AWS SDK'sini nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine yardımcı olur. Eğitimde katılımcılar, kod kullanarak AWS ile nasıl etkileşimde bulunabileceklerini öğrenirken ana kavramlar, en iyi uygulamalar ve sorun giderme ipuçları gibi konular hakkında da bilgi sahibi olurlar.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


•Java, C#/.Net, Python ve JavaScript için geliştirici ve AWS SDK kimlik bilgilerini ayarlama

•AWS hizmetleriyle etkileşim ve çözüm geliştirmek için AWS SDK’sini kullanma

•Veri depoları olarak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ve Amazon DynamoDB kullanma

•Amazon Kinesis, AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ve Amazon Simple Workflow Service (Amazon             SWF) kullanarak uygulama ve veri entegrasyonu

•Hizmet kimlik doğrulaması için AWS Identity and Access Management (IAM) kullanma

•Kimlik doğrulamasında Web Identity Framework ve Amazon Cognito kullanma

•Uygulama ölçeklenebilirliğini geliştirmek üzere Amazon ElastiCache ve Amazon CloudFront kullanma

•AWS Elastic Beanstalk ve AWS CloudFormation kullanarak uygulamaları dağıtma


Kimler Katılmalı


Orta düzeydeki yazılım geliştiricileri


Ön koşullar


Katılımcılar aşağıdaki ön koşulları sağlamalıdır:


AWS hizmetlerine aşinalık


Java, C#/.Net veya Python hakkında bilgi sahibi olmak


Building the Foundation

Introduction to Developing on AWS

Choosing a Data Store

Developing Storage Solutions with Amazon S3

Developing Flexible NoSQL Solutions with Amazon DynamoDB


Connecting Applications and Data with Event-Driven Processing

Working with Events

Developing Event-Driven Solutions with Amazon Kinesis Streams

Developing Event-Driven Solutions with Amazon SWF, Amazon SQS, and Amazon SNS

Developing Event-Driven Solutions with AWS Lambda


Developing and Deploying Secure, Scalable Applications

Developing Secure Applications

Caching Information for Scalability

Monitoring Your Application and AWS Resources with Amazon CloudWatch


Deploying Applications with AWS Elastic Beanstalk and AWS CloudFormation

AWS Teknik Temelleri

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim