Advanced C# Programming

Bu eğitim, katılımcıların C# ve Visual Studio'nun dahil olduğu .NET Framework teknolojilerini kullanarak uygulama geliştirmek için gerekli becerileri ve bilgi birikimini edinmelerini sağlar. Eğitimde, dilin hızlı bir şekilde incelenmesini FCL'nin (Foundation Class Libraries) ana özellikleri, CLR bellek yönetimi, olaylar ve delegeler, zaman uyumsuz görevler, bağımlılık ekleme konuları takip eder. Eğitimde daha sonra farklı System.IO sınıfları, XML verilerini ayrıştırma ve Windows Hizmetlerini oluşturma konuları işlenir. Son olarak verileri seri hale getirme, WCF hizmetlerini kullanarak veri değişimi, güvenlik sınıfları ve işlem yönetimi konuları işlenir.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • En iyi uygulamalar
 • Nesneye dayalı kavramının ilkeleri
 • Özel olaylar ve delegelerle sınıf oluşturma
 • <T, TResult> ve Action<T> işlevlerinin kullanımı
 • Bağımlılık eklemenin rolü
 • CLR’nin belleği ne şekilde yönettiği
 • async ve await ile zaman uyumsuz kod yazma
 • Seçici olarak kod derleme
 • .NET XML ayrıştırma API'leriyle alıştırmalar
 • WCF (Windows Communication Foundation) kullanarak dağıtık uygulamalar oluşturma
 • İşlem yönetim tekniğini uygulama

Accelerated C# Concepts

·       Object Oriented Programming

·       Abstraction

·       Polymorphism

·       Inheritance

·       Encapsulation

·       Type Conversions

·       Operator Overloading

·       Using Attributes


Best Practices

·       Exception Management

·       String Manipulation

·       Thread Synchronization

·       Generics and Constraints


CLR Memory Management

·       The Common Type System

·       Understanding CLR Generations

·       The role of IDisposable

·       Using the CLR Profiler

 

Foundation Class Library Features

·       System.IO Classes

·       System.Net Classes

·       System.Threading.Tasks

·       System.Reflection Classes


Conditional Compilation

·       Defining Debug Symbols

·       Conditional Compilation using the Conditional Attribute


Events and Delegates

·       What are Events, Delegates and Event Handlers?

·       Working with Delegates and Events

·       Creating Custom EventArgs Classes

·       Using Lambda Expressions

·       Using Func<T,TResult>

·       The async and wait keywords

 

Using Dependency Injection

·       What is Dependency Injection (DI)?

·       What is an IoC container?

·       The Role of Interfaces

·       Dependency Injection Techniques

·       Using an Ioc Container for DI

 

Monitoring, Debugging and Tracing

·       Using the Debugger Class

·       Tracing Operations

·       Performance Counters


Working with XML Data

·       Using System.Xml Classes

·       Using XML APIs

·       Monitoring XML files using Windows Services and the FileSystemWatcher


Serializing Data

·       Binary serialization

·       XML Serialization

 

.NET Security and Cryptography

·       Symmetric and Asymmetric Encryption Techniques

·       WindowsPrincipal and GenericPrincipal

 

Exposing Data with WCF

·       Web Services Architecture

·       Creating and Consuming a WCF Service

·       Modifying WCF Bindings

·       Debugging Services


Working with Transactions

·       Getting Started with Transactions

·       ADO.NET Transactions

·       Using TransactionScope

C# Programlama eğitimi

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim