The VB.NET Programming Language

Microsoft .NET Framework, geliştiricilere benzeri görülmemiş fırsatlar sunar. Web uygulamalarından masaüstü ve mobil platform uygulamalarına kadar tüm uygulamalar aynı beceri setleri kullanılarak eşit derecede kolay bir şekilde oluşturulabilir. Ancak bu potansiyelden en iyi şekilde yararlanılabilmeleri için geliştiricilerin temel dil becerilerine ve OO programlama kavramlarına çok iyi hâkim olmaları gerekir.


Bu eğitim, VB.NET programlama dilinin kendisine yoğunlaşır ve katılımcıların .NET Framework’ü keşfetmeye hazır olmalarını sağlar. Nesneye dayalı uygulama geliştirme kavramı hakkında ön bilgiye gerek yoktur. Eğitim bu konuda yeterli bilgiyi içerir. Katılımcılar, basit prosedürel sözdizimlerinden nesneye dayalı programlama tekniklerine kadar güçlü ve sürdürülebilir kodları kullanarak .NET uygulamaları yazmayı öğrenirler.


Eğitim, çeşitli dersler, demolar ve uygulamalı alıştırmaların karışımı şeklinde verilir. İşlenen konuları pekiştirmek için ana konulardan sonra uygulamalı oturumlar gerçekleştirilir. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenim deneyiminin daha da geliştirilmesi için ek bilgiler bölümler halinde verilir.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • Sıralama, seçim ve yineleme yapılarını içeren kodları yazma
 • Alanlar, özellikler ve yöntemler dahil olmak üzere sınıfları ve yapıları (türler) oluşturma ve kullanma
 • Private, Friend, Protected ve Public görünürlük düzenleyicilerini kullanma
 • Güçlü uygulamalar oluşturmak için istisnaları kullanma
 • Özel yazılmış veya .NET Framework sınıflarından devralınan sınıflar oluşturma
 • Arabirimler oluşturma ve çok biçimli teknikleri etkili ve uygun bir şekilde uygulama
 • Genel türlerle çalışma
 • VB.NET’in güçlü özelliklerini kullanma
 • Delegeleri kullanma
 • Olay işleme paradigması
 • Kodlamada lambda ifadelerini kullanma
 • LINQ (Language Integrated Query) kullanımı
 • Kaynakları etkili bir şekilde yönetme

Introduction to Object Orientation

OO and VB.NET

Introduction to .NET, Visual Studio & VB.NET

·       The .NET Framework; The Common Language Runtime; The Common Type System

·       VB.NET Features; Introduction to namespaces and assemblies

·       Get to know your way around Visual Studio


Syntax I

·       Procedures and statements; Data types; Declaring variables; Assignments

·       Conversion; Arithmetic and other operators

·       Flow of control constructs

·       Passing parameters by value, by reference, named and optional parameters


Syntax 2

·       Type concepts; Classes; Reference types

·       Fields, properties and methods

·       Accessibility modifiers

·       Object initialisation, Constructors and Constructor chaining

·       Instance members; Keyword 'Me'

·       Enumerated types

·       Arrays


Collections

·       Generic Collections

·       Iterating collections

·       Indexers


Inheritance & Polymorphism

·       Concept of inheritance; Substitutability; Extending a simple class

·       'Overridable', 'Overrides' and 'NotOverridable' modifiers

·       Polymorphism

·       Abstract classes (MustInherit)

·       Upcasting and safe downcasting


Interfaces

·       Polymorphism with interfaces

·       Multiple interfaces


Delegates and Lambdas

·       Delegates explained

·       Working with delegates

·       Creating your own delegate types

·       The evolution of Lambdas


Generic Delegates

·       • Using the framework-supplied generic delegates


LINQ

·       The language features behind LINQ

·       The LINQ API and query pattern

·       Grouping and Joins


Handling Exceptions

·       Errors vs. Exceptions

·       The 'try', 'catch', 'finally' paradigm

·       Using 'throw'

·       Creating your own exceptions


Consuming Events

·       Understanding events in .NET

·       Writing event handlers


Producing Events

·       The event conventions

·       Raising custom events


Garbage Collection

·       Garbage collection and its impact

·       Finalizers; The 'Dispose' pattern; IDisposable

·       The 'using' statement


The Way Ahead

·       Review

·       Follow-on courses

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim