Programming in C# - Windows Applications

Bu, geliştiricilerin C# programlama dilini kullanarak Windows uygulamaları geliştirmek için gerekli programlama becerilerini edinmelerini sağlayan bir eğitimdir. Eğitimde katılımcılar, C# programlama yapısını, dil söz dizimini ve uygulama ayrıntılarını gözden geçirdikten sonra öğrendiklerini kullanarak .NET Framework 4.5'in çeşitli özelliklerini içeren bir uygulama geliştirirler.


Bu eğitim; C, C++, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic veya Java programlama dillerinde deneyimi olan ve nesneye dayalı programlama konsepti hakkında bilgi sahibi olan deneyimli geliştiricilere yöneliktir.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


 • C#'ın ana sözdizimi ve diğer özellikleri
 • Metodları oluşturma ve çağırma, istisnaları yakalama ve işleme ile büyük ölçekli uygulamaların izleme gereksinimleri hakkında çeşitli bilgiler
 • Tipik bir masaüstü uygulamasının temel yapısını ve gerekli öğelerini geliştirme
 • Sınıflar oluşturma, arabirimleri belirleme ve uygulama, genel koleksiyonları oluşturma ve kullanma
 • Sınıf hiyerarşisi oluşturmak, .NET Framework'ü genişletmek ve genel sınıfları ve metodları oluşturmak için devralmayı kullanma
 • Dosya giriş ve çıkışları ile akışları kullanarak verileri okuma ve yazma, farklı biçimlerdeki verileri serileştirme ve seri halden çıkarma
 • Veritabanına erişmek için varlık veri modeli oluşturma ve bunu kullanma, verileri sorgulamak ve güncellemek için LINQ kullanma
 • Uzak verilere erişmek ve sorgulamak için System.Net ad alanı türlerini ve WCF Veri Hizmetlerini kullanma
 • XAML kullanarak grafik kullanıcı arabirimi oluşturma
 • Görevler ve zaman uyumsuz işlemleri kullanarak uygulamaların yanıt süresini ve verimliliğini iyileştirme
 • Yönetilmeyen kütüphanelerin ve dinamik bileşenlerin C# uygulamasına entegrasyonu
 • Yansımayı kullanarak türlerin meta verilerini inceleme, özel nitelikler oluşturma ve kullanma, çalışma zamanında kod oluşturma ve derleme sürümlerini yönetme
 • Simetrik ve asimetrik şifreleme ile verileri şifreleme ve şifreleri çözme

Review of C# Syntax   

Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications   

Developing the Code for a Graphical Application   

Creating Classes and Implementing Type-safe Collections   

Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance   

Reading and Writing Local Data   

Accessing a Database   

Accessing Remote Data   

Designing the User Interface for a Graphical Application   

Improving Application Performance and Responsiveness   

Integrating with Unmanaged Code   

Creating Reusable Types and Assemblies   

Encrypting and Decrypting Data   

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim