Windows Communication Foundation Using C#

Windows Communication Foundation Using C# eğitimi, bu önemli teknolojinin öğreniminde kapsamlı bir temel oluşturur. Eğitimin ilk bölümünde temel kavramlar ile WCF hizmetleri ve istemcilerinin nasıl uygulanacağı konuları ele alınır. Adres, bağlama ve sözleşme temelleri ayrıntılı bir şekilde incelenir. Hizmet ve veri sözleşmeleri ile anında yönetim konuları eğitimde ele alınan konular arasında yer alır. Eğitimde ayrıca hata işleme ve güvenlik gibi konulara da değinilir ve WCF Yönlendirme Hizmeti kullanımı hakkında bilgilerle eğitim tamamlanır.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • WCF'nin ne olduğu ve mevcut dağıtım mekanizmalarını nasıl bir araya getirdiği
  • WCF hizmetlerinde adresleme ve bağlama hakkında bilgiler
  • Hizmet ve veri sözleşmelerinin kullanımı
  • WCF hizmetleri ve istemcilerini uygulama
  • Hem kod hem de yapılandırma dosyalarında yapılandırma işlemlerini gerçekleştirme
  • WCF uygulamalarındaki hatalar ve hataların nasıl işleneceği
  • WCF uygulamalarını güvenli hale getirme
  • WCF Yönlendirme Hizmeti hakkında bilgiler

Introduction to WPF

·       Why WPF?

·       What Is WPF?

·       .NET Framework 4.0 and Later

·       .NET Core and WPF

·       WPF Overview

·       Application and Window

·       A Simple WPF Application

·       Using Visual Studio 2017

·       Brushes

·       Panels


XAML

·       Role of XAML

·       Elements and Attributes

·       Namespaces

·       Property Elements

·       Type Converters

·       Content Property

·       Collections

·       XAML and Procedural Code


WPF Controls

·       Button

·       Label

·       TextBox

·       ToolTip

·       RadioButton

·       CheckBox

·       ListBox

·       ComboBox


Layout

·       Sizing

·       Positioning

·       Transforms

·       Canvas

·       Drawing Shapes

·       StackPanel

·       WrapPanel

·       DockPanel

·       Grid

·       Scrolling

·       Scaling


Dialogs

·       Message Boxes

·       Win32 Common Dialogs

·       Custom Modal Dialogs

·       Custom Modeless Dialogs


Menus and Commands

·       Menus

·       Context Menus

·       Icons on Menu Items

·       Commands

·       Keyboard Shortcuts

·       Disabling Menu Items

·       Checking Menu Items


Toolbars and Status Bars

·       Toolbars

·       Toolbars and Commands

·       Status Bars


Dependency Properties and Routed Events

·       Dependency Properties

·       Change Notification

·       Property Value Inheritance

·       Support for Multiple Providers

·       Routed Events

·       Routing Strategies


Resources

·       Resources in WPF

·       Binary Resources

·       Logical Resources

·       Static versus Dynamic Resources


Data Binding

·       Binding Sources

·       Sharing Sources with DataContext

·       Data Templates

·       Value Converters

·       Collection Views

·       Data Providers

·       Visual Data Binding Using Visual Studio 2017

·       Database Access Using Entity Framework


Styles, Templates, Skins and Themes

·       Styles

·       Style Sharing

·       Triggers

·       Validation

·       Templates

·       Templated Parent’s Properties

·       Skins

·       Themes


Windows Forms and WPF Interoperation

·       Mixing Forms and WPF Windows

·       Mixing Controls

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim