.NET Design Patterns

Bu üç günlük eğitim, kurumsal uygulamaların geliştirilmesine yönelik en iyi uygulamaları ve esnek, test edilebilir ve sürdürülebilir bir mimariye ulaşmak üzere uygulanabilecek bir dizi popüler tasarım modellerini ele alır.


 Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Arka plan ve önemli özellikler dahil olmak üzere tüm tasarım modelleri hakkında bilgiler
  • Tasarım modeli stratejileri
  • Test stratejileri
  • Farklı yaratıcı modeller, mimari modeller ve tarzlar

Dealing with Complexity

·       Functional Decomposition

·       Requirements and Inevitable Change

·       Coupling and Cohesion

·       Unwanted Side Effects

·       Perspectives

·       Responsibilities


Object-Oriented Paradigm

·       Objects and Responsibilities

·       Single Responsibility Principle (SRP)

·       Interfaces and Abstract Classes

·       Encapsulation and Polymorphism

·       Liskov Substitution Principle (LSP)

·       Object Construction and Destruction

·       Classes vs. Structs in .NET


Overview of UML

·       Diagram Types

·       Class Diagrams

·       Sequence Diagrams 


Introduction to Design Patterns

·       Origin of Design Patterns

·       "Gang of Four" Patterns

·       Key Features of Patterns

·       Why Study Design Patterns?

·       Design Strategies 


Structural Patterns (Part I)

·       Facade Pattern

·       Adapter Pattern

·       Facade vs. Adapter 


Testability

·       Introduction

·       Unit Tests

·       Integration Tests

·       Test-Driven Development (TDD)

·       Dependencies


Behavioral Patterns (Part I)

·       Handling New Requirements

·       Open-Closed Principle (OCP)

·       Strategy Pattern

·       Template Method Pattern 


Structural Patterns (Part II)

·       Decorator Pattern

·       Proxy Pattern 


Behavioral Patterns (Part II)

·       Observer Pattern

·       .NET Events

·       Command Pattern

·       WPF and ICommand 


Creational Patterns

·       Motivation

·       Factories

·       Singleton Pattern

·       Object Pool Pattern

·       Factory Method Pattern

·       Abstract Factory Pattern 


Model-View-Controller (MVC)

·       Model-View-Controller (MVC)

·       Model-View-Presenter (MVP)

·       Model-View-View-Model (MVVM)


Architectural Patterns and Styles

·       Component-Based Architecture

·       Layered Architecture

·       .NET Assemblies and Versioning

·       N-Tier Architecture

·       Service-Oriented Architecture (SOA)

Eğitim Detayları
Süre 3 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim