Introduction to Oracle SQL

Bu eğitim, ilişkisel veritabanları ve SQL programlama dilinin temel kavramlarını ele alır. Katılımcılar bu eğitimde, tekli ve çoklu tablolarda sorguları yazma, tablolardaki verileri işleme ve veritabanı nesneleri oluşturma becerileri edinirler.


Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?


  • Kodların geliştiriciler tarafından iyileştirilmesini sağlayan temel ilişkisel veritabanı kavramları
  • Kısıtlanmış ve sınıflandırılmış verilerle rapor oluşturma.
  • Veri işleme ifadelerini (DML) çalıştırma
  • Belirli nesnelere veritabanı erişimini kontrol etme
  • Düzen nesnelerini yönetme
  • Veri sözlüğü görünümleriyle nesneleri yönetme
  • Tablolardan satır ve sütün verilerini alma
  • İzinleri nesne ve sistem seviyesinde kontrol etme
  • Dizinler ve kısıtlamalar oluşturma, mevcut düzen nesnelerini değiştirme
  • Harici tabloları oluşturma ve sorgulama.

Introduction

•Overview

•Aims and Objectives

•Sample Data

•Schedule

•Introductions

•Pre-requisites

•Responsibilities


Relational Databases

•The Database

•The Relational Database

•Tables

•Rows and Columns

•Sample Database

•Selecting Rows

•Supplier Table

•Saleord Table

•Primary Key Index

•Secondary Indexes

•Relationships

•Analogy

•Foreign Key

•Foreign Key

•Joining Tables

•Referential Integrity

•Types of Relationship

•Many to Many Relationship

•Resolving a Many-to-Many Relationship

•One to One Relationship

•Completing the Design

•Resolving Relationships

•Microsoft Access - Relationships

•Entity Relationship Diagram

•Data Modelling

•CASE Tools

•Sample Diagram

•The RDBMS

•Advantages of an RDBMS

•Structured Query Language

•DDL - Data Definition Language

•DML - Data Manipulation Language

•DCL - Data Control Language

•Why Use SQL?

•Course Tables Handout


Data Retrieval

•SQL Developer

•SQL Developer - Connection

•Viewing Table Information

•Using SQL, Where Clause

•Using Comments

•Character Data

•Users and Schemas

•AND and OR Clause

•Using Brackets

•Date Fields

•Using Dates

•Formatting Dates

•Date Formats

•TO_DATE

•TRUNC

•Date Display

•Order By Clause

•DUAL Table

•Concatenation

•Selecting Text

•IN Operator

•BETWEEN Operator

•LIKE Operator

•Common Errors

•UPPER Function

•Single Quotes

•Finding Metacharacters

•Regular Expressions

•REGEXP_LIKE Operator

•Null Values

•IS NULL Operator

•NVL

•Accepting User Input


Using Functions

•TO_CHAR

•TO_NUMBER

•LPAD

•RPAD

•NVL

•NVL2 Function

•DISTINCT Option

•SUBSTR

•INSTR

•Date Functions

•Aggregate Functions

•COUNT

•Group By Clause

•Rollup and Cube Modifiers

•Having Clause

•Grouping By Functions

•DECODE

•CASE

•Workshop


Sub-Query & Union

•Single Row Sub-queries

•Union

•Union - All

•Intersect and Minus

•Multiple Row Sub-queries

•Union – Checking Data

•Outer Join


More On Joins

•Joins

•Cross Join or Cartesian Product

•Inner Join

•Implicit Join Notation

•Explicit Join Notation

•Natural Join

•Equi-Join

•Cross Join

•Outer Joins

•Left Outer Join

•Right Outer Join

•Full Outer Join

•Using UNION

•Join Algorithms

•Nested Loop

•Merge Join

•Hash Join

•Reflexive or Self Join

•Single Table Join

•Workshop


Advanced Queries

•ROWNUM and ROWID

•Top N Analysis

•Inline View

•Exists and Not Exists

•Correlated Sub-queries

•Correlated Sub-queries with Functions

•Correlated Update

•Snapshot Recovery

•Flashback Recovery

•All

•Any and Some Operators

•Insert ALL

•Merge


Sample Data

•ORDER Tables

•FILM Tables

•EMPLOYEE Tables

•The ORDER Tables

•The FILM Tables


Utilities

•What is a Utility?

•Export Utility

•Using Parameters

•Using a Parameter file

•Import Utility

•Using Parameters

•Using a Parameter file

•Unloading Data

•Batch Runs

•SQL*Loader Utility

•Running the Utility

•Appending Data

---

Control user access

•User Management

•System permissions and object

•Granting

•Receiving permission

•Roles

•Using the links


Managing schema objects

•ALTER TABLE command

•Adding, modifying, and deleting columns

•Add, remove, turn off constraintów

•Create indexes

•Flashback operations

•External tables


Operations on large data sets

•MERGE command

•DML operations of podzapytaniami

•DML operations with RETURNING clause

•INSERT command multi tables


Conditional expressions

•CASE expression

•DECODE expression


Generate reports by grouping related data

•The GROUP BY clause

•The HAVING clause

•Aggregating data - ROLLUP and CUBE operators

•Identification summaries - GROUPING function

•Aggregating data - GROUPING SETS operator


Managing data in different time zones

•Time zones

•Variations TIMESTAMP

•Differences between DATE and TIMESTAMP

•Conversion operations


Advanced subqueries

•Subqueries

•Multi-column subqueries

•The subquery in the FROM clause

•Correlated subqueries

•WITH clause - re-use query blocks


Join tables

•Inequality in the WHERE clause and the FROM clause

•Semijoin

•Antijoin


The processing of hierarchical data

•The tree structure

•hierarchical Queries

•Pseudo column

•Sort data in a hierarchical query

•Useful functions


Regular expressions

•Simple and complex patternsHerhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Detayları
Süre 5 Gün
Kontenjan Max 12 Kişi
Eğitim Tipi Sınıf / Sanal Sınıf


Aradığınızı bulamadınız mı? Bize ulaşın, yardımcı olalım!

İletişim